Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2427125
Događanja na PMF-u
 
17. 12. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, A2
Božićno predavanje Kemijskog odsjeka
18. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Tomislav Benković
19. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Matija Sambol
21. 12. 13:15 - 15:15, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Leo Mandić
22. 12. 2017. u 10:41
Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na naslovnici časopisa Crystals

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Katarina Lisac i Dominik Cinčić objavili su rad The Influence of Liquid on the Outcome of Halogen-Bonded Metal–Organic Materials Synthesis by Liquid Assisted Grinding u časopisu Crystals. Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici izdanja časopisa.

U radu je opisana sinteza kokristala u kojima su metaloorganski građevni blokovi kobalta(II) povezani halogenskom vezom. Mogućnost nastajanja željenog materijala izučavana je tekućinom potpomognutim mljevenjem diklorbis(1,10-fenantrolin)kobalta(II) (CoCl2(phen)2) s 1,4-dijodtetrafluorbenzenom (14tfib), pri čemu se ustanovio važan utjecaj vrste kapljevine na ishod mljevenja. Mljevenjem krutih reaktanata uz dodatak male količine vode dobiven je kokristal  [CoCl2(phen)2](14tfib) dok je mljevenjem uz prisutnost male količine metanola dobivena višekomponentna ionska krutina, solvat soli kokristala [CoCl(MeOH)(phen)2]Cl(14tfib)(MeOH). Oba su produkta dobivena i kristalizacijom iz otopine te im je određena kristalna i molekulska struktura rentgenskom difrakcijom na jediničnom kristalu. Analizom kristalnih struktura utvrđeno je da je u kokristalu dominantna supramolekulska interakcija halogenska veza I···Cl između molekula 14tfib i CoCl2(phen)2 građevnih jedinica dok su u ionskoj strukturi dominantne nabojem potpomognute  I···Cl halogenske veze između molekula 14tfib i kloridnih aniona te vodikove veze između kloridinih aniona i OH skupina koordiniranih te solvatiranih molekula metanola.

 

Objavljeni znanstveni rezultati iz područja supramolekulske kemije postignuti su radom na znanstvenom projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost: Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (CrystEngMOM, IP-2014-09-7367)

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu