Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1427611
Događanja na PMF-u
 
26. 02. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Robert Kerep
28. 02. 11:30 - 12:30, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana P1
Diplomski ispit: Vedrana Jurković
28. 02. 13:15 - 14:15, Kemijski odsjek, P1
Predavanje 'Kompleksni spojevi molibdena: od priprave do katalitičke primjene'
21. 1. 2018. u 14:04
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić te studenti Kemijskog odsjeka Mihael Eraković, Tomislav Lež i Ivan Porupski objavili su rad Halogen Bonding of NBromophthalimide by Grinding and Solution Crystallization u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,055).

Rad opisuje strukturno istraživanje 10 kokristala pripravljenih kapljevinom potpomognutom mehanokemijskom sintezom i tradicionalnom sintezom iz otopine. Mehanokemijska sinteza pokazala je niz prednosti u odnosu na sintezu u otopini, ponajviše radi manjeg vremena potrebitog za sintezu i izolaciju, te radi izbjegavanja neželjenih reakcija N-bromftalimida s otapalom.

Riječ je o prvim ikada izoliranim i strukturno karakteriziranim kokristalima N-bromftalimida kao potencijalnog donora halogenske veze. Kao akceptori izabrane su dušikove baze u širokom rasponu bazičnosti (vrijednosti pKa od 3,2 do 8,8) te s prisutnim dodatnim funkcijskim skupinama od kojih neke mogu poslužiti kao akceptori halogena. U svih 10 pripravljanih kokristala uspostavljena je halogenska veza između N-bromftalimidnog atoma broma i dušikovog atoma molekula akceptora. U svim su slučajevima opažene halogenske veze bitno kraće od sume van der Waalsovih radijusa, što ukazuje na vrlo jaku međumolekulsku interakciju.

Objavljeni znanstveni rezultati iz područja supramolekulske kemije postignuti su radom na znanstvenom projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost: Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (CrystEngMOM, IP-2014-09-7367). Sâm rad objavljen je u sklopu virtualnog posebnog izdanja časopisa u čast profesora Williama Jonesa (Sveučilište Cambridge).

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu