Izbornik
 

Adriatic NMR 2019

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2439396
Događanja na PMF-u
 
21. 01. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Kristin Becker
23. 01. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, -030
Diplomski ispit: Sanja Renka
24. 01. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Sanja Bačić
29. 01. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Marija Bakija
28. 2. 2018. u 12:34
Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na naslovnici časopisa CrystEngComm

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Mladen Borovina, Ivan Kodrin i Marijana Đaković, objavili su rad Testing the limits of halogen bonding in coordination chemistry u uglednom časopisu CrystEngComm (IF 3,474). Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici časopisa.

U radu je opisano istraživanje graničnih mogućnosti halogenske interakcije za učinkovito usmjeravanje samoudruživanja metalo-organskih spojeva. Istraživanje je provedeno na nizu acetilacetonatnih koordinacijskih spojeva kobalta(II) i nikla(II) s halopiridinskim, halopirazinskim i halopirimidinskim ligandima. U tim su sustavima slabe halogenske interakcije suprotstavljene slabim vodikovim vezama. Istraživačkim pristupom koji je uključivao strukturnu kemiju i komplementarne metode računalne kemije ustanovljeno je da računate vrijednosti molekulskog elektrostatskog potencijala (MEP) mogu biti vrlo koristan 'alat' za racionalizaciju supramolekulskog ishoda i planiranje supramolekulske sinteze metalo-organskih sustava čije se povezivanje očekuje i preko relativno slabih donora vodikovih i halogenskih interakcija. Ustanovljeno je da i u takvim slučajevima (relativno slabi donor u kompeticiji) ukoliko je razlika MEP vrijednosti dvaju kompetirajućih donora veća od određene granične vrijednosti (> 20 kJ/mol za vodik, odnosno > 40 kJ/mol za halogen) dolazi do ostvarivanja interakcije koja uključuje jači donor, no ukoliko je ta razlika manja od 20 kJ/mol obje interakcije su moguće. Isto tako, pokazano je da se kontrolirana aktivacija halogenskog atoma može provesti uvođenjem heteroatoma u aromatski sustav, ali i izmjenom metalnog centra te da se isti mogu upotrijebiti za učinkovito usmjeravanje supramolekulskog udruživanja metalo-organskih sustava.

Ovo istraživanje ostvareno je u okviru projekta „Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions “ (CRYSTIN, UIP-2013-11-1809) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu