Izbornik
 

Adriatic NMR 2019

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2549928
12. 3. 2018. u 16:50
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Katarina Lisac, Vinko Nemec i Dominik Cinčić u suradnji s Tomislavom Friščićem, Filipom Topićem, Igorom Huskićem, Mihailsom Arhangelskisem, Rickyem Tranom sa Sveučilišta McGill (Montreal, Kanada), Poppy Hindle sa Sveučilišta Cardiff (Cardiff, Ujedinjeno Kraljevstvo) i Andrewom J. Morrisom sa Sveučilišta Birmingham (Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo) objavili su rad Experimental and Theoretical Investigation of Structures, Stoichiometric Diversity, and Bench Stability of Cocrystals with a Volatile Halogen Bond Donor u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (Q1, IF=4,055).

U radu je opisano eksperimentalno i teorijsko izučavanje strukture i stabilnosti kokristala koji se sastoje od fenazina i akridina  kao akceptora halogenske veze i oktafluor-1,4-dijodbutana kao donora halogenske veze. Kapljevinom potpomognutom mehanokemijskom sintezom i tradicionalnom sintezom iz otopine priređena su tri kokristala. S akridinom pripravljen je kokristal stehiometrije 2:1 (u korist akridina) dok su s fenazinom pripravljena dva kokristala stehiometrije 1:1 te 2:1 (u korist fenazina).

Stabilnost kokristala eksperimentalno je procijenjena simultanom termogravimetrijskom i razlikovnom termičkom analizom ili razlikovnom pretražnom kalorimetrijom, difrakcijom rentgenskih zraka u praškastom uzorku u stvarnom vremenu tijekom držanja uzoraka na zraku, te teorijski DFT metodom koristeći PBE-D2 funkcional, koji uključuje korekciju za disperzijske učinke. Korištenje difrakcije rentgenskih zraka u praškastom uzorku u stvarnom vremenu omogućilo je usporedbu brzina raspada kokristalâ, te su primijećeni trendovi u stabilnosti bili u skladu sa izračunatim vrijednostima entalpija njihova raspada.

Iako svi pripremljeni kokristali s vremenom gube hlapljivi donor halogenske veze, eksperimentalna i teoretska istraživanja pokazala su da je najstabilniji kokristal s akridinom, što je u skladu s njegovim bazičnim svojstvima. Stehiometrijske varijante kokristala s fenazinom također su pokazale značajnu razliku u stabilnosti pa je tako kokristal omjera 1:1 (fenazin:donor halogenske veze) izrazito niske stabilnosti te se na zraku raspada znatno brže od kokristala omjera 2:1.

Objavljeni znanstveni rezultati iz područja supramolekulske kemije postignuti su radom na znanstvenom projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost: Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (CrystEngMOM, IP-2014-09-7367).

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu