Izbornik
 

Adriatic NMR 2019

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2551527
30. 9. 2018. u 19:43
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Marija Zbačnik, Matea Vitković, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić u suradnji s Andreom Carlettom, Mégane Van Gysel, Nikolayem Tumanovom i Johanom Woutersom sa Sveučilišta Namur (Namur, Belgija) objavili su rad Playing with Isomerism: Cocrystallization of Isomeric N-Salicylideneamino-pyridines with Perfluorinated Compounds as Halogen Bond Donors and Its Impact on Photochromism u časopisu Crystal Growth & Design (IF 3,972).

Naglasak istraživanja bio je na proučavanju fotokromizma imina kokristaliziranih s perfluoriranim jodbenzenima kao donorima halogenske veze. U tu svrhu odabrana su i pripravljena dva imina dobivena kondenzacijom o-vanilina s 3-aminopiridinom odnosno 4-aminopiridinom. Mehanokemijskom sintezom izučavana je mogućnost nastajanja kokristala imina s donorima halogenske veze 1,2-, 1,3- i 1,4-dijodtetraflorbenzenom, 1,3,5-trijodtrifluorbenzenom i 1,4-dijodoktafluorbutanom. Pripravljeno je osam kokristala a za njih sedam difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu iznađene su molekulske i kristalne strukture. Od osam izučenih kokristala, tri su pokazala fotokromna svojstva s vremenima zadržavanja boje uzrokovane svjetlošću između jednoga i tri sata dok ostali nisu bili fotokromni.

Dobiveni rezultati istraživanja upućuju da za objašnjenje fenomena fotokromizma u ovakovim materijalima, uz uobičajeni model koji se temelji na suodnosu dihedralnog kuta između ravnina na kojima se nalaze aromatski prstenovi imina te slobodni volumen u kristalu, valja uzeti u obzir međumolekulske inetarkcije te pakiranje molekula u kristalu.

Istraživanja su provedena u okviru istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (CrystEngMOM, IP-2014-09-7367) voditelja Dominika Cinčića.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu