Izbornik
 

Adriatic NMR 2019

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2549962
12. 11. 2018. u 11:45
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Darko Vušak, Biserka Prugovečki, Draginja Mrvoš-Sermek i Dubravka Matković-Čalogović u suradnji s Jelenom Pejić i Jasminom Sabolović s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te Gáborom Szalontaiem s Panonskog sveučilišta (Veszprém, Mađarska) objavili su rad Disorder at the Chiral Cα Center and Room-Temperature Solid-State cis–trans Isomerization; Synthesis and Structural Characterization of Copper(II) Complexes with D-allo,L-Isoleucine u časopisu Crystal Growth & Design (IF 3,972).

U radu je opisano eksperimentalno i teorijsko izučavanje četiri nove strukture kompleksa bakra(II) s D-allo,L-izoleucinom (D-allo,L-Ile). Jedna je struktura prvi objavljeni trans-izomer kompleksa bakra(II) s izoleucinom, dok su ostale tri strukture prvi cis-izomeri koji sadrže D-allo-izoleucin. Jedan od zanimljivijih rezultata istraživanja su dvije kristalne strukture koje sadrže rijedak pozicijski nered D-allo-izoleucina i L-izoleucina oko Cα kiralnog centra zbog čega su u kristalnim strukturama u nestehiometrijskom omjeru prisutni kompleksi [Cu(D-allo-Ile)(L-Ile)(H2O)] i [Cu(L-Ile)2(H2O)], odnosno [Cu(D-allo-Ile)(L-Ile)(H2O)] i [Cu(D-allo-Ile)2(H2O)]. Tako su utvrđene sljedeće formule kompleksnih spojeva: cis-[Cu(D-allo-Ile)(L-Ile)(H2O)]0.7-cis-[Cu(L-Ile)2(H2O)]0.3 (s tim da kompleksi cis-[Cu(L-Ile)2(H2O)] sadrže dvije različite konformacije L-Ile), cis-[Cu(D-allo-Ile)2(H2O)]0.75-cis-[Cu(D-allo-Ile)(L-Ile)(H2O)]0.25, cis-[Cu(D-allo-Ile)2(H2O)] i trans-[Cu(D-allo-Ile)(L-Ile)].

Kompleksi su analizirani difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu i na praškastom uzorku, NMR čvrstog stanja te su teorijskim računima DFT metodom izračunati 13C i 1H kemijski pomaci Fermijevih kontakata i termodinamička stabilnost najstabilnijih trans- i cis- konformera.

Uspješno je provedena izomerizacija kompleksa cis-u-trans i trans-u-cis u čvrstom stanju pri sobnoj i povišenoj temperaturi metodama mljevenja uz ili bez dodatka tekućine, starenjem u parama otapala te natapanjem kristala u otapalu (voda, metanol, etanol). Budući da trans-[Cu(D-allo-Ile)(L-Ile)] sadrži aminokiseline u stehiometrijskom omjeru, njegov prelazak u cis-izomer popraćen je nastankom dvaju različitih kompleksâ cis-[Cu(D-allo-Ile)(L-Ile)(H2O)]0.7-cis-[Cu(L-Ile)2(H2O)]0.3 i cis-[Cu(L-Ile)2(H2O)], koji u određenom omjeru i uvjetima daju čisti trans-[Cu(D-allo-Ile)(L-Ile)].

Objavljeni znanstveni rezultati postignuti su radom na znanstvenim projektima koje financira Hrvatska zaklada za znanost: Fiziološki i stereokemijski važni kompleksi bakra(II) s aminokiselinama: molekulsko modeliranje kombinirano s eksperimentalnim istraživanjima (IP-2014-09-3500) i Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Heliobacter pylori i modelnim spojevima-struktura u funkcija/svojstvo (IP-2014-09-4274).

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu