Izbornik
 

Adriatic NMR 2019

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2549958
30. 11. 2018. u 12:47
Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na naslovnici časopisa JAAS

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Ivan Nemet i Sanda Rončević, u suradnji s Aleksandrom Bugar iz Muzeja Grada Zagreba, Teom Zubin Ferri iz Centra za isrtraživanje materijala Istarske Županije i Lovorkom Pitarević iz Agencije za lijekove i medicinske proizvode, objavili su rad Classification analysis of archaeological findings from early-iron production (Turopolje region, NW Croatia) based on multi-analytical profiling u časopisu Journal of Analytical Atomic Spectrometry (IF 3,608). Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na poleđini (back cover) izdanja časopisa.

U sklopu rada određen je kemijski sastav arheoloških uzoraka iz vremena rane proizvodnje željeza u takozvanim plitkim pećima. Arheološki lokalitet smješten je u Turopolju. Velik je broj iskopanih važnih pronalazaka s lokaliteta, do kojih se došlo prilikom radova vezanih uz gradnju autoceste Zagreb-Sisak, a koje je istraživao Muzej Grada Zagreba. U ovoj studiji određeni su elementni profili arheoloških uzoraka iz proizvodnje spužvastog željeza. Za određivanje sadržaja elemenata korištene su metode ICP-AES i ICP-MS. Ostaci iz arheometalurgijske proizvodnje željeza dodatno su karakterizirani metodama XRF i SEM-EDS u svrhu elementnog mapiranja. Prošireni skup mjerenih podataka o koncentracijama elemenata podvrgnut je kemometrijskoj obradi. Multivarijatnim statističkim metodama (PCA, HCA) dobivene su jasne razlike u skupini nehomogenih materijala što je omogućilo klasifikaciju uzoraka u skupine materijala šljake, proizvedenog željeza i ishodne rude. Opisani analitički pristup omogućio je jasno razlikovanje između pojedinih skupina heterogenih materijala.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu