Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2692487
Događanja na PMF-u
 
13. 12. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Karla Gotić
18. 12. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Danijel Namjesnik
18. 12. 16:00 - 17:00, Kemijski odsjek, 301
Seminar II: Dubravka Raljević
19. 12. 15:00 - 17:00, Kemijski odsjek, 222
Obrana doktorske disertacije: Marija Đuroković
1. 4. 2019. u 09:48
Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na naslovnici časopisa Chemistry - a European Journal

Znanstvenici Kemijskog odsjeka, N. Bregović, N. Cindro i V. Tomišić te D. Barišić, K. Užarević, M. Juribašić Kulscsar i M. Tireli s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad pod naslovom Protonation and Anion Binding Properties of Aromatic Bis-Urea Derivatives - Comprehending the Proton Transfer u uglednom časopisu Chemistry – a European Journal (IF 5,16). Rad je zbog velikog značaja rezultata i visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici časopisa

U ranijim radovima primijećeno je da prilikom titracija ureidnih receptora s bazičnim anionima poput fluorida ili karboksilata dolazi do djelomične disocijacije ureidnih NH skupina. Međutim, ti procesi nisu kvantitativno obračunati prilikom obrade titracijskih krivulja.

U ovom radu detaljno su istražena kiselinsko-bazna svojstava serije bis-ureidnih receptora u dimetilsulfoksidu pomoću kompeticijskih titracija. Utvrđeno je da su ti spojevi znatno kiseliji (pK ≈ 14) nego što se očekivalo na temelju pK-vrijednosti feniluree. Kvantitativna karakterizacija kiselosti ureidnih skupina omogućila je obračunavanje dosega reakcije prijenosa protona prilikom istraživanja vezanja aniona te su određene pouzdane vrijednosti konstanti stabilnosti acetatnih i dihidrogenfosfatnih kompleksa stehiometrije 1:1 i 1:2 (receptor:anion). Rad je posebno zanimljiv s metodološkog stajališta jer je predstavljen pristup karakterizaciji spregnutih ravnoteža koji je primjenjiv na brojne slične sustave.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu