Diplomski studij

Diplomski studijski program

O studiju...

Uz kompetencije koje se stječu na preddiplomskoj razini, diplomski studijski program studentima nudi temeljito teorijsko i praktično upoznavanje osnovnih geofizičkih struka (meteorologije, fizičke oceanografije, seizmologije, geomagnetizma i aeronomije) te osposobljenost za početak stručnog i znanstveno-istraživačkog rada u području odabrane discipline: meteorologije i fizičke oceanografije ili seizmologije i fizike čvrste Zemlje, kao i upis doktorskog studija. Diplomski program logičan je i izravan nastavak preddiplomskog studija, a podijeljen je u dvije grupe (smjera):

Magistri fizike – geofizike kvalificirani su za posao u znanstveno-nastavnim ustanovama, znanstvenim institutima, stručnim službama (DHMZ, Seizmološka služba), opservatorijima (meteorološkim, geomagnetskim i sl.), poduzećima za primjenjenu geofiziku, zračnim lukama, ustanovama za istraživanje mora, ustanovama za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja te sl.

 

Upis

Detalji razredbenog postupka za upis na navedeni diplomski program navedeni su u Odluci o kvotama i kriterijima upisa na prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Fizika – geofizika. Upis provodi Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka koji se nalazi u zgradi Fizičkog odsjeka PMF-a u Bijeničkoj cesti 32.

Natječaj za upis na diplomski studij, odluka o kvotama kao i ostale aktualne i važne informacije u opisu na studij možete pronaći na poveznici.

 

Diplomski ispit – završetak studija

Studij se završava uspješnim polaganjem diplomskog ispita. Diplomski ispit čine opći ispit znanja, kojim se dokazuje poznavanje struke geofizike, i obrana diplomskog rada. Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu nalazi se u repozitoriju.

Diplomski ispit je javan i oglašava se na odsječkim oglasnim pločama najmanje sedam dana prije pristupa ispitu.

Temu diplomskog rada student odabire do kraja kalendarske godine u kojoj upisuje završnu godinu studija, a u dogovoru s nastavnikom i prema vlastitim sklonostima, te se u izradi služi stručnom literaturom i postojećim mjernim podacima, koristeći se stečenim znanjima o procesima u Zemljinoj kori, u moru i u atmosferi. Temu diplomskog rada mora potvrditi Vijeće Geofizičkog odsjeka PMF-a na svojoj sjednici koja se održava početkom svakog mjeseca, kao što mora odobriti i (u pravilu) tročlano povjerenstvo.

Predavaonicu i termin potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom Geofizičkog odsjeka. Rezervacija kod satničarke je obavezna! Nakon izbora termina, termin je potrebno potvrditi satničarki.

Termine svojih diplomskih ispita potrebno je prijaviti Referadi najmanje osam dana prije samog održavanja diplomskog ispita kako bi se sva administracija na vrijeme obradila i na vrijeme oglasilo odražvanje ispita!

Za više informacija pogledajte na poveznici, odnosno pitajte Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka.

 

Pravila polaganja diplomskog ispita

Vijeće Geofizičkog odsjeka PMF-a na svojoj sjednici od 18. studenog 2009. prihvatilo je sljedeći način izvođenja diplomskog ispita.

Diplomski ispit sastoji se od dva dijela:

1. Provjera znanja iz geofizičkih kolegija prema popisu ispitnih pitanja koji se utvrđuje na početku akademske godine.

2. Obrana diplomskog rada kojoj student pristupa nakon uspješno položenog prvog dijela ispita. Datum obrane diplomskog rada određuje se u dogovoru s pristupnikom, a u pravilu će biti 3–7 dana nakon prvoga dijela.

Takav način polaganja diplomskog ispita odnosi se na studente diplomskog studija fizike – geofizike i primjenjuje se za studente koji su diplomski studij upisali ak. godine 2008./2009.

Više o pravilima polaganja diplomskog ispita pročitajte u Pravilniku.

 

Više informacija

Za sva pitanja u vezi diplomskog studija molim Vas obratite se pomoćnici pročelnice za nastavu doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak


Obavijesti

Diplomski sveučilišni studijski program: MAGISTAR FIZIKE - GEOFIZIKE se nalazi u repozitoriju (pdf)

Autor: Webmaster GFO

Repozitorij