Rang lista

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

Rang lista razredbenog postupka (državljani RH i zemalja članica EU)

Rang

Ime i prezime

Uk. bod.

Moguć upis

1.

Tomislav ANDRIĆ

477,8

Da

2.

Veronika JERČIĆ

460,8

Da

3.

Barbara MALEČIĆ

457,2

Da

4.

Ivan KOROTAJ

413,8

Da

5.

Ivan VUJEC

408,8

Da

6.

Patrik KRČELIĆ

403,8

Da

7.

Niko SIMIĆ

401,4

Da

8.

Tonko BOGOVAC

401,0

Da

9.

Tomislav MAREKOVIĆ

355,6

Da

10.

Zrinka DRMIĆ

330,4

Da

 
 
 
Autor: Webmaster GFO

Repozitorij