Za buduće studente

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Budi geofizičar!

Geofizički odsjek jedini u Hrvatskoj pruža obrazovanje u području geofizike koje obuhvaća znanstvene discipline seizmologije, fizike čvrste Zemlje, meteorologije, fizičke oceanografije, geomagnetizma i aeronomije. Na Odsjeku se izvodi studij u tri stupnja: preddiplomski studij Geofizike, diplomski studij Fizike - geofizike i doktorski studij Fizike smjer Geofizika.

 

Studiji

Preddiplomski studij traje tri godine, i upisuje se odabirom studija na www.postani-student.hr na listu prioriteta. Iako se radi o različitim studijima koji se zasebno upisuju, prve dvije godine odvijaju se zajedno s istraživačkim smjerom studija fizike na Fizičkom odsjeku PMF-a. Uvjeti za dovršenje studija su polaganje svih ispita i obavljanje svih ostalih obaveza (ne postoji završni ispit ili završni rad). Njegovim završetkom dobiva se akademski naziv prvostupnika geofizike te se stječu znanja i vještine potrebne za stručni i tehnički rad u struci: održavanje instrumenata, rutinsku analizu geofizičkih nizova, terenska mjerenja, arhiviranje podataka i sl.

Diplomski studij traje dvije godine i nastavlja se na preddiplomski studij geofizike. Studij se sastoji od dvije studijske grupe: seizmologije i fizike čvrste Zemlje te meteorologije i fizičke oceanografije. Polaganjem svih ispita, obavljanjem svih obveza te uspješno položenim diplomskim ispitom i obranjenim diplomskim radom dovršava se diplomski studij. Završetkom diplomskog studija stječu se znanja i vještine potrebne za stručni i znanstvenoistraživački rad u geofizici te akademski naziv magistra fizike – geofizike.

Nakon završenog diplomskog studija moguć je nastavak daljnjeg obrazovanja na poslijediplomskom doktorskom studiju fizike, smjer geofizika. Na ovaj korak odlučuju se oni koji ostaju u znanosti i istraživanju, koji uglavnom rade na nekom od instituta ili fakulteta. Nerijetko poslijediplomski studij upisuju i oni koji rade u drugim javnim ustanovama ali i privatnom sektoru, odnosno oni kojima to nije nužno za daljnji rad i napredovanje.

Predmet proučavanja studija geofizike su fizikalni procesi u atmosferi, oceanima i čvrstoj Zemlji te njihov utjecaj na okoliš i društvo. Tijekom studija njeguje se analitički pristup problemima koji omogućuje njihovo rješavanje, razvijaju se vještine programiranja i modeliranja, potiče se samostalni i grupni rad kao i studentski istraživački rad, usmjerava uspješnom prezentiranju vlastitih postignuća. Takav pristup omogućuje stjecanje vještina koje čine geofizičare uspješnima i izvan struke za koju su se školovali.

 

Zapošljavanje

Zaposlenje se može naći u znanstvenoistraživačkim i znanstveno-nastavnim ustanovama (sveučilišta i znanstvenoistraživački instituti, npr. Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut Ruđer Bošković), stručnim ustanovama i službama (Državni hidrometeorološki zavod, Seizmološka služba, Hrvatski hidrografski institut, službe u području zdravstva i zaštite okoliša), industriji i privatnom sektoru. Geofizičari svoje znanje primjenjuju u građevinarstvu, geodeziji i primijenjenoj geologiji (procjena potresne opasnosti, istraživanja ležišta ugljikovodika i mineralnih sirovina, strukture i svojstva podzemlja), u zaštiti okoliša i zdravlja (interakcija geofizičkih procesa i onečišćujućih tvari), energetici (obnovljivi izvori energije), poljoprivredi (utjecaj klime i njene promjenjivosti), prometu (prognoza vremena za potrebe zrakoplovstva, pomorstva, cestovnog prometa), kao i mnogim drugim interdisciplinarnim strukama. Izvan struke, geofizičari su se pokazali kao uspješni programeri, financijski analitičari i nastavnici. Univerzalnost geofizike i vještine koje se njeguju tijekom studija omogućuju uspješno zapošljavanje i izvan granica domovine.

Različite geofizičke discipline usko su vezane uz energetiku: rastući broj stanovništva i razvitak tehnologije stvaraju stalno povećanje u potražnji za električnom energijom - bilo da se radi o obnovljivim izvorima energije (sunčeva energija, vjetar, voda, mora) ili fosilnim izvorima energije (ugljen, plin i nafta) geofizičari su ti koji proučavaju procese i pojave koji omogućuju njihovo korištenje. Razvijanje svijesti o potrebi zaštite okoliša, čini geofizičara bitnim kotačićem u sustavu njegove zaštite: geofizičar omogućuje prognoze rasprostiranja onečišćenog zraka kroz atmosferu ili onećišćenosti mora, što ga čini neophodnim u izradama studija o utjecaju na okoliš.

Zbog iznimne složenosti sustava koje geofizika proučava, ipak postoji još uvijek mnogo nepoznanica koje se tek trebaju istražiti i u konačnici iskoristiti i primijeniti. 

 

Više informacija

Za sva pitanja u vezi upisa i nastave na preddiplomskom studiju geofizike i diplomskom studiju fizika-geofizika obratite se pomoćnici pročelnika za nastavu doc. dr. sc. Snježani Markušić ili pročelniku prof. dr. sc. Zoranu Pasariću.

O ostalim studijima na PMF-u možete saznati ovdje.


Obavijesti

Jubilarna dvadeseta Smotra Sveučilišta u Zagrebu održat će se od 12. do 14. studenog 2015. godine u prostoru Studenstkog centra. I na ovoj Smotri moći ćete saznati više o studijma geofizike u izložbenom prostoru Geofizičkog odsjeka PMF-a.
 

Autor: Iva Dasović

18. smotra Sveučilišta u Zagrebu održat će se 14-16. studenog 2013. u Boćarskom domu u Zagrebu. Na Smotri će se i ove godine predstaviti Geofizički odsjek PMF-a.

Autor: Iva Dasović

Održana je još jedna Smotra Sveučilišta u Zagrebu na kojoj je svoje studije geofizike predstavio Geofizički odsjek PMF-a.

Autor: Iva Dasović

Repozitorij