Nastavni plan

GEOFIZIČKI ODSJEK

Nastavni plan i program poslijediplomskog studija fizike, smjer: geofizika

 

NASTAVNI PLAN POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKE, SMJER: GEOFIZIKA

 

 
 
 
Sati god.
 
Šifra
Autor
Naziv predmeta
Pred.
Vj.
Bodovi
Obvezni predmeti:
76701
Z. Pasarić
Analiza podataka u geofizici
30
15
16
76702
D. Herak i B. Grisogono
30
0
8
77703
M. Herak i M. Orlić
60
0
12
Izborni predmeti:
77704
D. Koračin i Z. Bencetić Klaić
Modeliranje atmosfere
45
30
10
77705
Z. Bencetić Klaić
30
15
7
 

M. Telišman Prtenjak i

A. Jeričević

Obalna meteorologija  30 15 7
77706
B. Grisogono
30
15
7
77707
V. Grubišić i B. Grisogono
30
15
7
77711 K. Pandžić Atmosferska prediktabilnost i modeliranje klimatskog sustava 45 15 8
77708
M. Orlić
45
15
10
77709
D. Degobbis i R. Precali
30
15
7
77710
Z. Pasarić i G. Beg Paklar
30
15
7
77801
D. Herak
45
15
10
77802
M. Herak
45
15
10
77803
B. Tomljenović
30
15
7
77804
M. Herak
30
15
7
77805
F. Šumanovac
30
15
7
77906
G. Verbanac
20
20
7

 

 

  Pristupnici u prvoj godini studija upisuju obavezne i izborne kolegije u ukupnom opterećenju od 60 ECTS bodova. U drugoj godini studija upisuju izborne kolegije s opterećenjem od 8 ECTS bodova, tako da ukupan zbroj ECTS bodova kolegija 1. i 2. godine iznosi 68. Kao izborni predmeti mogu se upisati kolegiji ponudjeni kao izborni na smjeru geofizika poslijediplomskog doktorskog studija fizike, kao i kolegiji s drugih smjerova poslijediplomskog doktorskog studija fizike.
 Preostali bodovi (112 ECTS bodova) ostvaruju se znanstvenim radom, seminarima na doktorskom studiju, upisom i polaganjem dodatnih izbornih kolegija (mogu biti i predmeti iz drugih doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu ili iz domaćih i međunarodnih međusveučilišnih studija) i/ili sudjelovanjem u sveučilišnoj nastavi.
 

 

NASTAVNI PROGRAM POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKE, SMJER: GEOFIZIKA (pdf)