Preddiplomski studijski program

Prve dvije godine preddiplomskog studija geofizike istovjetne su prvim dvijema godinama studija magistar fizike, a na trećoj godini studenti stječu znanja fizikalnih osnova geofizičkih disciplina koje se njeguju na Geofizičkom odsjeku PMF-a, te vještine potrebne za stručni i tehnički rad: provođenje mjerenja, održavanje i kalibraciju instrumenata, prikupljanje podataka i njihovu osnovnu interpretaciju, rutinsku analizu geofizičkih nizova, arhiviranje podataka te terenski rad (npr. makroseizmička istraživanja).

Način završetka studija: polaganjem svih ispita, te prikupljanjem 180 ECST bodova.

Prvostupnici geofizike kvalificirani su za obavljanje stručnog i tehničkog rada u odgovarajućim službama (npr. DHMZ, Seizmološka služba RH, ...)


Obavijesti

Program sveučilišnog preddiplomskog studija: PRVOSTUPNIK GEOFIZIKE nalazi se u repozitoriju (pdf)

Webmaster GFO

Geofizika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 1 (63121)
Primc, M.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (36124)
Pažanin, I.
0,0,0
90
(45P+45A )
1 INFO
10.0 Opća fizika 1 (51508)
Milin, M.
0,0,0
105
(60P+30A+15S )
1 INFO
5.0 Računarstvo i praktikum (63123)
Cvitan, M.
0,0,0
60
(15P+45L )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 2 (63122)
Primc, M.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
8.0 Matematička analiza 2 (36129)
Pažanin, I.
0,0,0
90
(45P+45A )
2 INFO
10.0 Opća fizika 2 (51510)
Milin, M.
0,0,0
105
(60P+30A+15S )
2 INFO
5.0 Statistika i osnovna mjerenja (63125)
Basletić, M.
0,0,0
75
(30P+20A+25L )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 1 (51515)
Bjeliš, A.; Nikšić, T.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 1 (51514)
Smolić, I.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
10.0 Opća fizika 3 (51513)
Zadro, K.
0,0,0
105
(60P+30A+15S )
3 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 1 (40630)
Pajić, D.; Kupčić, I.
0,0,0
60
(60L )
3 INFO
2.0 Simboličko programiranje (63127)
Kumerički, K.
0,0,0
45
(15P+30L )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 2 (40638)
Bjeliš, A.; Nikšić, T.
0,0,0
75
(45P+30A )
4 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 2 (40637)
Smolić, I.
0,0,0
90
(45P+45A )
4 INFO
10.0 Opća fizika 4 (51518)
Zadro, K.
0,0,0
105
(60P+30A+15S )
4 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 2 (40639)
Pajić, D.; Kupčić, I.
0,0,0
60
(60L )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
4 INFO
2.0 Uvod u kvantnu fiziku (51519)
Vretenar, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizička oceanografija I (44422)
Orlić, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Napredni fizički praktikum I (45284)
Tafra, E.
0,0,0
60
(60L )
5 INFO
3.0 Računarstvo i numerička matematika (63385)
Pasarić, Z.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
5.0 Seizmologija I (44424)
Herak, M.; Sović, I.
0,0,0
60
(30P+30A )
5 INFO
3.0 Statističke metode u geofizici (44428)
Pasarić, Z.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
0.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (45282)
Herak, D.; Allegretti, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
4.0 Uvod u geofizičku dinamiku fluida (66356)
Herceg Bulić, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Uvod u spektralnu analizu (66357)
Herak, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Dinamička meteorologija I (44420)
Bencetić Klaić, Z.
0,0,0
90
(60P+30A )
6 INFO
5.0 Fizička oceanografija II (44423)
Orlić, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
6 INFO
2.0 Meteorološka mjerenja (44430)
Marki, A.
0,0,0
45
(30P+15A )
6 INFO
3.0 Napredni fizički praktikum II (45285)
Tafra, E.
0,0,0
60
(60L )
6 INFO
5.0 Seizmologija II (44426)
Herak, M.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
2.0 Seizmometrija (44429)
Herak, M.; Allegretti, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
6 INFO
9.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (66858)
Herak, D.; Allegretti, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 1 (63121)
Primc, M.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (36124)
Pažanin, I.
0,0,0
90
(45P+45A )
1 INFO
10.0 Opća fizika 1 (51508)
Milin, M.
0,0,0
105
(60P+30A+15S )
1 INFO
5.0 Računarstvo i praktikum (63123)
Cvitan, M.
0,0,0
60
(15P+45L )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 2 (63122)
Primc, M.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
8.0 Matematička analiza 2 (36129)
Pažanin, I.
0,0,0
90
(45P+45A )
2 INFO
10.0 Opća fizika 2 (51510)
Milin, M.
0,0,0
105
(60P+30A+15S )
2 INFO
5.0 Statistika i osnovna mjerenja (63125)
Basletić, M.
0,0,0
75
(30P+20A+25L )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 1 (51515)
Bjeliš, A.; Nikšić, T.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 1 (51514)
Smolić, I.
0,0,0
90
(45P+45A )
3 INFO
10.0 Opća fizika 3 (51513)
Zadro, K.
0,0,0
105
(60P+30A+15S )
3 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 1 (40630)
Pajić, D.; Kupčić, I.
0,0,0
60
(60L )
3 INFO
2.0 Simboličko programiranje (63127)
Kumerički, K.
0,0,0
45
(15P+30L )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 2 (40638)
Bjeliš, A.; Nikšić, T.
0,0,0
75
(45P+30A )
4 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 2 (40637)
Smolić, I.
0,0,0
90
(45P+45A )
4 INFO
10.0 Opća fizika 4 (51518)
Zadro, K.
0,0,0
105
(60P+30A+15S )
4 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 2 (40639)
Pajić, D.; Kupčić, I.
0,0,0
60
(60L )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
4 INFO
2.0 Uvod u kvantnu fiziku (51519)
Vretenar, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizička oceanografija I (44422)
Orlić, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Napredni fizički praktikum I (45284)
Tafra, E.
0,0,0
60
(60L )
5 INFO
3.0 Računarstvo i numerička matematika (63385)
Pasarić, Z.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
5.0 Seizmologija I (44424)
Herak, M.; Sović, I.
0,0,0
60
(30P+30A )
5 INFO
3.0 Statističke metode u geofizici (44428)
Pasarić, Z.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
0.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (45282)
Herak, D.; Allegretti, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
4.0 Uvod u geofizičku dinamiku fluida (66356)
Herceg Bulić, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
3.0 Uvod u spektralnu analizu (66357)
Herak, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Dinamička meteorologija I (44420)
Bencetić Klaić, Z.
0,0,0
90
(60P+30A )
6 INFO
5.0 Fizička oceanografija II (44423)
Orlić, M.
0,0,0
45
(30P+15A )
6 INFO
2.0 Meteorološka mjerenja (44430)
Marki, A.
0,0,0
45
(30P+15A )
6 INFO
3.0 Napredni fizički praktikum II (45285)
Tafra, E.
0,0,0
60
(60L )
6 INFO
5.0 Seizmologija II (44426)
Herak, M.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
2.0 Seizmometrija (44429)
Herak, M.; Allegretti, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
6 INFO
9.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (66858)
Herak, D.; Allegretti, I.
0,0,0
45
(30P+15A )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu