... na diplomski studij

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Detalje upisa na sveučilišni diplomski studij fizika-geofizika možete pronaći ovdje.


Obavijesti

Prijave za razredbeni postupak primaju se 24. i 25. rujna 2018. u Uredu za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka. Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se može dobiti u Uredu za studente ili ga možete skinuti OVDJEDetalji za prijavu nalaze se na poveznici.

Upisi će se provoditi od 1. listopada do 3. listopada 2018. u Uredu za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka.

Autor: Iva Dasović

Repozitorij