Stipendije, natjecaji, ...

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

Web adresa Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu:

http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja

Autor: Webmaster GFO

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17.

Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 2. siječnja 2017. do 30. srpnja 2017. uz napomenu da mobilnost može završiti najkasnije 30. rujna 2017.

Više o natječaju možete pročitati na stranicama Sveučilišta u Zagrebu

Prije dostave dokumentacije potrebno je kontaktirati odsječkog ECTS koordinatora kako bi ovjerio dokumentaciju, a potom studenti PMF-a svu natječajnu dokumentaciju dostavljaju Uredu za međunarodnu suradnju PMF-a na provjeru i potpisivanje.

Autor: Webmaster GFO

Repozitorij

Repozitorij je prazan