DIPLOMANTIMA I DOKTORANDIMA:

Obavezno je rezervirati termin i predavaonicu za održavanje diplomskih ispita, obrane diplomskih radova i disertacija, kao i za eventualne naknadne domjenke. Za sva pitanja i obaveznu rezervaciju obratite se satničarki Ivi Dasović, dipl.ing.

 

Iva Dasović

dasovici@gfz.hr

01/ 460 5910

 


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a

Dana 23. ožujka 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o stegovnoj
odgovornosti studenata PMF-a. Tekst Pravilnika se nalazi u repozitoriju.


27.06.2011. u 13:28

 

Pismeni ispit iz Dinamičke meterologije I premješta se s utorka 28.6.2011. na četvrtak 30.6.2011. u 11 h u predavaonici P1. Za sva pitanja obratite se dr.sc. Ivani Herceg Bulić.

Iva Dasović
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu