Obavijesti studentima

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

DIPLOMANTIMA I DOKTORANDIMA:

Obavezno je rezervirati termin i predavaonicu za održavanje diplomskih ispita, obrane diplomskih radova i disertacija, kao i za eventualne naknadne domjenke. Za sva pitanja i obaveznu rezervaciju obratite se satničarki Karmen Babić, dipl.ing.

 

Satničarka

Karmen Babić, dipl. ing.

babick[at]gfz.hr

01/460 5926

Soba 316

 


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a

Dana 23. ožujka 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o stegovnoj
odgovornosti studenata PMF-a. Tekst Pravilnika se nalazi u repozitoriju.


Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad.god. 2010./2011.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova/ .

Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Pravilnik i Natječaj nalaze se ovdje:

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

a također ih možete naći na sljedećoj web stranici Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/znanost-i-tehnologija/ured-prorektorice-za-znanost-i-tehnologiju/rektorova-nagrada http://www.unizg.hr/rektorova/ .

Autor: Webmaster GFO
Popis obavijesti

Repozitorij