Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

IP-2020-02-3960

Karakterizacija i monitoring rasjednog sustava šireg dubrovačkog područja

DuFAULT

Voditelj:

doc. dr. sc. Josip Stipčević

Geofizički zavod Andrije Mohorovičića pri Geofizičkom odsjeku

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

 

O projektu ukratko...

Najjužni dio Hrvatske, odnosno šire dubrovačko područje, seizmički je jedno od najaktivnijih područja u Hrvatskoj i jedno od aktivnijih područja u Europi. U tom području se dogodio i razoran potres 1667. godine koji je jedan od najjačih potresa koji su se dogodili na području Hrvatske, a mnogi se još sjećaju i potresa 1996. godine koji je pogodio područje Stona i Slanog. Kako bi se što bolje procijenila potresna opasnost nekog područja, potrebno je dobro poznavati aktivne i seizmogene rasjede na kojima može doći do jakih potresa, precizno odrediti žarišta i vrlo slabih potresa te koristiti dobar model koji što realnije odražava građu Zemlje i svojstva stijena. Upravo to je ono s čime danas nismo zadovoljni i što želimo istraživanjima u okviru projekta promijeniti!

Određivanje i analiza faznih i grupnih brzina površinskih valova omogućit će stvaranje 3D modela brzina S-vaova u kori, analizirat ćemo strukturu brzina P-valova iz postojećih geofizičkih i geoloških podataka, mikroseizmički nemir koristit ćemo za praćenje mogućih promjena u elastičkim svojstvima kore, a seizmološke postaje koje ćemo postaviti u okviru projekta omogućit će precizniju lokaciju žarišta potresa zajedno s primjenom suvremenih metoda u lociranju izvora potresa. Skupljeni i analizirani podatci omogućit će simulaciju potresne trešnje, ukazati na lokacije s jakom trešnjom i pomoći će nam u razumijevanju širenja seizmičkih valova.

 

Istraživački tim

Projekt većinom provode seizmolozi s Geofizičkog zavoda Andrije Mohorovičića Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz suradnju sa seizmologinjama iz Seizmološke službe s istog odsjeka te geologa – seizmotektoničara s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

doc. dr. sc. Josip Stipčević, voditelj projekta

prof. dr. sc. Marijan Herak, suradnik

prof. dr. sc. Davorka Herak, suradnica

prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, suradnik (RGN)

doc. dr. sc. Iva Dasović, suradnica

dr. sc. Marija Mustać, suradnica

dr. sc. Tena Belinić Topić, suradnica

Helena Latečki, mag. phys.-geophys., suradnica

 

[Stranica u izradi!]