Broj posjeta:
193

 

Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
i
Odsjek za znanosti o Zemlji Sveučilišta u Bergenu

 

Geofizičko-seizmološka istraživanja
potresom ugroženih područja u RH i
razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla

CRONOS

17. siječnja 2022. – 30. travnja 2024.

 

Voditeljica projekta
izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić
Geofizički zavod Andrije Mohorovičića, Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Zamjenik voditeljice projekta
doc. dr. sc. Josip Stipčević
Geofizički zavod Andrije Mohorovičića, Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Norveški partner projekta
prof. dr. sc. Stéphane Rondenay
Odsjek za znanosti o Zemlji, Sveučilište u Bergenu, Norveška

Administrator projekta
Branimir Turudić
Geofizički zavod Andrije Mohorovičića, Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

 

Osnovni ciljevi projekta

Osnovni ciljevi projekta CRONOS su olakšati razvoj i modernizaciju procjene potresne opasnosti Hrvatske te steći znanja i razviti alate, primjerice ažurirane karte i modele, za razvoj pravila za umanjivanje potresne ugroženosti. To će se postići unapređenjem znanstvene infrastrukture, povećanjem kapaciteta i prijenosom znanja, uključujući i komunikaciju s donosiocima odluka na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te međunarodnu istraživačku suradnju. Cilj projekta je dati važan doprinos u povećavanju otpornosti i spremnosti hrvatskog društva na utjecaj razornih potresa.