Geofizički odsjek

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).

 


Dana 14.06.2018. (čet) u 15:00 sati održat će se na Geofizičkom odsjeku
PMF-a sljedeće izlaganje (seminar na doktorskom studiju):
Tomislav Džoić
(IZOR, Split)
Numeričko modeliranje disperzije ihtioplanktona u Jadranskom moru
primjenom lagrangeovskih metoda

Jedan od istaknutijih problema u morskoj ekologiji je razumijevanje mehanizma transporta čestica prirodnog odnosno antropogenog podrijetla. Rasprostiranje u moru može se proučavati upotrebom numeričkih disperzijskih modela. Lagrangeovski stohastički disperzijski modeli koriste veliki broj čestica kako bi simulirali transport i disperziju tvari iz izvora pod utjecajem trodimenzionalnih polja iz oceanografskog modela. Langrangeovske koherentne strukture (LKS) možemo nazvati skrivenim kosturima koji organiziraju transport u fluidima. LKS dijele tok u regije s različitim smjernicama transporta.
Upotrebom numeričkog oceanografskog modela ROMS, langrangeovskog individualno temeljenog modela Ichthyop i FTLE (Finite Time Lyapunov Exponent) metode korištene za proračun LKS pokazat će se povezanost jedinki riba ulovljenih u prirodi s njihovim lokacijama mrijesta vezanim uz uzgajališta. Navedena metoda primjenit će se na dva specifična slučaja. Prvi slučaj je potraga za mogućom lokacijom mrijesta jedinki tune u ljeto 2011. godine, a drugi slučaj je povezivanje lokacije mrijesta s lokacijama ulova komarče u svibnju 2016. godine.

 

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti


Događanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2

POVEZNICE