O djelatniku

prof. dr. sc. Laura Šakaja

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Telefon:
01/4895 419

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Prof. dr. sc. Laura Šakaja rođena je 1958. godine u Tbilisiju. Na Abhaskom sveučilištu u Suhumiju diplomirala je godine 1980. studij geografije i biologije. Godine 1984. stekla je zvanje magistra (kandidat nauk) geografskih znanosti, specijalnost socijalna i ekonomska geografija, na Geografskom fakultetu Moskovskoga sveučilišta "M. V. Lomonosov". Doktorirala je 1997. godine na Geografskom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu  s temom iz područja socijalne geografije.
Radila je kao pripravnica-istraživačica na Moskovskom sveučilištu (1983/84) i kao nastavnica na Abhaskom sveučilištu (1984/85). Zatim je suradnica te savjetnica u Zavodu za kulturu Ministarstva kulture Hrvatske (1989-2000), znanstvena suradnica u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu (2001-2004). Od 2004. godine zaposlena je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2013. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora.
Predaje kolegije Kulturna geografija, Geografija Angloamerike i Geografija Rusije na dodiplomskom studiju te kolegij Geografija kulturne ponude na smjeru Baština i turizam diplomskoga studija.
U razdoblju od 2002.-2004. godine bila je glavna i odgovorna urednica znanstvenog časopisa Migracijske i etničke teme, a od 2006.-2008. suvoditeljica međunarodnog kursa "Divided societies" u Inter University Centre u Dubrovniku.
Autorica je knjige "Kultura i prostor: prostorna organizacija kulturnih djelatnosti u Hrvatskoj" (1999) i tridesetak znanstvenih radova iz područja socijalne i kulturne geografije. Posljednjih godina njezin je znanstveni interes povezan s proučavanjem imaginativne geografije, simboličkih krajolika, urbane toponimije te prostornih aspekata etničkih odnosa.
 

PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni sadržaji