O djelatniku

doc. dr. sc. Luka Valožić

Zvanje: docent

Lokacija:
228
Konzultacije:

Prema dogovoru putem e-maila.

Telefon:
01/4895 437

Nastava

Životopis

Diplomirao 2007. na nastavničkom smjeru jednopredmetnog studija geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na doktorskom studiju geografije od prosinca 2008. te zaposlen na istom odsjeku kao znanstveni novak-asistent na projektu 'Urbani sistemi u prostornom razvoju Hrvatske'. Dosad je sudjelovao u izvođenju praktičnog dijela nastave iz predmeta: Geoinformatika, Geografski informacijski sustavi, Analize u GIS-u, Vizualizacija prostornih podataka u GIS-u, Primjena računala u nastavi geografije i Daljinska istraživanja. Tijekom ljetnog semestra akademske godine 2009/10. boravio u sklopu Erasmus programa u Njemačkoj na Institutu za geografiju Matematičko-prirodoslovnog fakulteta Sveučilišta u Potsdamu. Glavna područja djelovanja su geografski informacijski sustavi, geoinformatika i daljinska istraživanja. Specifične kompetencije uključuju georeferenciranje, obradu i analizu vektorskih i rasterskih prostornih podataka, vizualizaciju prostornih podataka, obradu i analizu multispektralnih snimaka prikupljenih putem daljinskih istraživanja. Tema doktorskog rada, obranjenog 2015. godine: 'Objektno orijentirana klasifikacija zemljišnog pokrova pomoću multispektralnih satelitskih snimaka – primjer Grada Zagreba.' Trenutno sudjeluje na istraživačkom projektu 'Croatian Rural Areas: Scenario-based Approach to Discuss Planning and Development' pod vodstvom Aleksandra Lukića, uz potporu Hrvatske zaklade za znanost.


PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

EXTENDED CV

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.