O djelatniku

doc. dr. sc. Luka Valožić

Zvanje: docent
Funkcija:Pomoćnik pročelnika za nastavu
Lokacija: 224a
Telefon:01/4895 437
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za regionalnu geografiju i metodiku

Nastava

preddiplomski

diplomski

poslijediplomski doktorski

Konzultacije

Tijekom COVID-19 pandemije, konzultacije se provode preko platforme MS Teams, uz prethodni dogovor ili nakon nastave.

Životopis

Diplomirao 2007. na nastavničkom smjeru jednopredmetnog studija geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na doktorskom studiju geografije od prosinca 2008. te zaposlen na istom odsjeku kao znanstveni novak-asistent na projektu 'Urbani sistemi u prostornom razvoju Hrvatske'. Dosad je sudjelovao u izvođenju praktičnog dijela nastave iz predmeta: Geoinformatika, Geografski informacijski sustavi, Analize u GIS-u, Vizualizacija prostornih podataka u GIS-u, Primjena računala u nastavi geografije, Daljinska istraživanja i Mobilna kartografija. U sklopu Erasmus programa, tijekom ljetnog semestra akademske godine 2009/10. boravio u Njemačkoj na Institutu za geografiju Matematičko-prirodoslovnog fakulteta Sveučilišta u Potsdamu. Glavna područja djelovanja su geografski informacijski sustavi, geoinformatika i daljinska istraživanja. Specifične kompetencije uključuju georeferenciranje, obradu i analizu vektorskih i rasterskih prostornih podataka, vizualizaciju prostornih podataka, obradu i analizu multispektralnih snimaka prikupljenih putem daljinskih istraživanja. Tema doktorskog rada, obranjenog 2015. godine: 'Objektno orijentirana klasifikacija zemljišnog pokrova pomoću multispektralnih satelitskih snimaka – primjer Grada Zagreba.' Sudjelovao na istraživačkom projektu 'Croatian Rural Areas: Scenario-based Approach to Discuss Planning and Development' pod vodstvom Aleksandra Lukića, uz potporu Hrvatske zaklade za znanost.

 

VIDEOZAPISI:

GEOBIA 2016.

Smotra Sveučilišta 2020.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Laboratorij za geoprostornu analitiku i vizualizacije - voditelj

Hrvatski geografski glasnik - tehnički urednik

Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - tajnik

Dan i noć na PMF-u (Otvoreni dan Geografije) - odsječki koordinator 2015. -

WISe - Dan karijera na PMF-u - odsječki koordinator 2018. -

GIS dan - odsječki koordinator 2015. -

Smotra Sveučilišta u Zagrebu - višegodišnji aktivni sudionik s izlaganjima

Natjecanje iz geografije - član državnog povjerenstva 2011.-2016. (Agencija za odgoj i obrazovanje)

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo - evidencija operatora sustava bespilotnih
zrakoplova - odgovorna osoba (PMF)

Fakultetsko Vijeće PMF-a - 2015.-2019.

Izabrani projekti

ESF - UP.03.1.1.04.0049 Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF, 2020.-

HRZZ - Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske, voditelj: A. Lukić, 2014.-2017.