Geološki odsjek

17. Tjedan mozga na PMF-u

Broj posjeta:
634033

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605960
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018.

Prijave na natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije

Za pristup aplikaciji potrebno se prijaviti koristeći svoje elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Elektroničke prijave se podnose u razdoblju od 29. veljače 2018. do 19. ožujka 2018. do 24 sata.

Više informacija

Autor: Nenad Tomašić

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za prijavu na natječaj je petak, 4. svibnja 2018. do 16 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/

Uz prijavu radova na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, studenti su dužni također                   do 4. svibnja 2018. do 16 sati dostaviti u referadu Geološkog odsjeka:

a) uvezeni ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka, uključujući i vlastoručno potpisano pisano obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterijima izvrsnosti (ispisano izravno s mrežne stranice Sveučilišta), i

b) cijeli prijavljeni rad u elektroničkom obliku (u pdf formatu) na e-mail adresu studentske referade  Geološkog odsjeka (referada@geol.pmf.hr).

Više informacija na stranicama Sveučilišta u Zagrebu

Autor: Nenad Tomašić

Na temelju zaključka Vijeća Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici održanoj 9. ožujka 2018. godine, određuje se u sporazumu s Petrom Burić, studenticom poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije, dan obrane doktorske disertacije: 26. ožujka 2018. (ponedjeljak) u 14,00 sati u predavaonici -008  Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a

Disertacija nosi naslov:

UTJECAJ SREBRNIH NANOČESTICA NA MORSKE BESKRALJEŽNJAKE: BIOLOŠKI UČINCI NA MODELIMA DAGNJE I JEŽINACA

Autor: Ivan Kukić

 

 

Autor: Šimun Aščić

počet će u petak, 9.3.2018.prema sljedećem rasporedu:

Historijska geol 2_popis i podjela po grupama_2017-18.pdf

Autor: Maja Martinuš

U sklopu bilateralne međusveučilišne suradnje objavljeni su natječaji za studentsku razmjenu u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. na Sveučilištima National Cheng Kung University i National Sun Yat-sen University. Tekst natječaja je na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20182019-2-dio/

Autor: Đurđica Pezelj
Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Svi studenti preddiplomskog studija Geologija koji  u ak. god. 2017./2018. upisuju Seminar III, trebaju se do 20. ožujka 2018. javiti odabranim mentorima i s njima dogovoriti temu seminara.

Dodatne informacije

Autor: Nenad Tomašić

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Foto

 

 

 

 

 

Kristali dolomita iz kamenoloma Veličanka


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2017/2018.

Ažurirano 20.10.2017.


____________________

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ljetni semestar 2017./18.

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

 

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Odluka kojom se određuje rok za završetak dodiplomskog studija do 30.09.2019.

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)

U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.

PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)

 

Teme za završni seminar (seminar 3) u akad.god. 2016/2017.

 

Odluka o dodjeli pohvala uz svjedodžbe i diplome na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju geologija