Geološki odsjek

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
602978

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605960
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Rang-liste su objavljene na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr. 

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora u roku od 5 dana od slanja obavijesti (21. prosinca do 12:00 h) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

Autor: Šimun Aščić

Studentica diplomskog studija Geologija zaštite okoliša ANDREA MARKOV pristupit će polaganju diplomskog ispita u ČETVRTAK, 21. PROSINCA 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, u Geološkom kartiranju (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Geokemijske i mineraloške značajke sedimentne jezgre iz deltne ravnice rijeke Mirne».

Autor: Davor Kudrnovski

SEMINARA III (Javna obrana teme doktorske disertacije) za pristupnicu ANU ŠIMIČEVIĆ održati će se dana 18.12.2017. (ponedjeljak) u 14,00 sati, u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda (predavaona -007) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

Autor: Ivan Kukić

Ovim najavljujemo da će studentica poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Geologije Ana Šimičević  održati Seminar III pod naslovom: Odgovor biote na stresne epizode zabilježene u gornjopaleozojskim naslagama srednjeg Velebita dana 18.12.2017. (ponedjeljak) u 10,00 sati, u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda (predavaona -008) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

Autor: Ivan Kukić

Na temelju zaključka Vijeća Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine, određuje se u sporazumu s Marijom Bošnjak,  studenticom poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Geologija,  dan obrane doktorske disertacije: 19. prosinca  2017. (utorak) u 09,15 sati  u   predavaonici -007  Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Zagreb,  Horvatovac 102a.

Disertacija nosi naslov:

PALEOEKOLOGIJA I BIOSTRATIGRAFIJA BADENSKIH (SREDNJOMIOCENSKIH) NASLAGA MEDVEDNICE NA TEMELJU MEKUŠACA I PRATEĆIH FOSILNIH ORGANIZAMA 

Autor: Ivan Kukić

Studentica smjera Znanost o okolišu Nikoleta Marvučić pristupit će polaganju diplomskog ispita u ČETVRTAK  21.12.2017.  GODINE U 13:30 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Sustav gospodarenja otpadom na putničkim brodovima

Autor: Irena Bašić

Ovim najavljujemo da će studentica sveučilišnog poslijediplomskog  studija Oceanologija Petra Lučić održati Seminar I pod naslovom: ROD CYSTOSEIRA U JADRANSKOM MORU dana  18. prosinca 2017. (ponedjeljak) u 11.00 sati  u prostoriji knjižnice Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split.

Autor: Ivan Kukić

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za program “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Više detalja o natječaju možete naći na mrežnoj stranici www.hrzz.hr.

Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2017.

Rok za prijavu: 12. siječnja 2018. (13:00 CET).

 

 

Autor: Irena Bašić
Autor: Ivan Kukić

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi anketu o interesima i potrebama studenata u području educiranja o fondovima EU i pisanju projekata s ciljem osmišljavanja novog programa Akademije regionalnoga razvoja i fondova EU.

Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU je projekt koji na godišnjoj razini provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s ciljem informiranja i educiranja studentske populacije o EU fondovima. ,

Cilj Akademije je osvijestiti studentsku populaciju o važnosti fondova EU kao jednog od najvažnijih izvora financiranja različitih razvojnih projekata te pružiti studentima znanja, vještine i alate potrebne za pripremu projektnih prijedloga.

Više informacija o samoj Akademiji možete pronaći na stranici www.strukturnifondovi.hr

Anketa koju Vam ovim putem dostavljamo se nalazi na poveznici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARRFEU_2018 , a sudjelovanje u ispunjavanju iste je dobrovoljno i anonimno te je za odgovaranje na pitanja potrebno najviše 5 minuta.

Autor: Nenad Tomašić

Pisani ispiti iz Petrologije sedimenata održat će se u četvrtak, 13. srpnja 2017. u predavaonici MPZ 2, s početkom u 9:00 sati.

Usmeni ispiti održat će se istog dana u 12:00 sati.

Autor: Zvonka Gverić

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Foto

 

 

 

 

 

Kristali dolomita iz kamenoloma Veličanka


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2017/2018.

Ažurirano 20.10.2017.


____________________

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - LJETNI SEMESTAR 2016-2017

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Odluka kojom se određuje rok za završetak dodiplomskog studija do 30.09.2019.

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)


U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.


PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)

 

Teme za završni seminar (seminar 3) u akad.god. 2016/2017.