Lipanj 2011

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

LIPANJ 2011

Megathiris detruncata (Gmelin, 1970), recentni ramenonožac iz površinskog sedimenta kod otoka Jabuke (Pikelj, 2011)

 

Litiotidni vapnenac, donja jura; Platak 

 

Textularia bocki (Vidović, 2010)

 

Brojni meandri i meandarski prudovi rijeke Parane, Argentina (Martinuš, 2010)