Lipanj 2011

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

LIPANJ 2011

Megathiris detruncata (Gmelin, 1970), recentni ramenonožac iz površinskog sedimenta kod otoka Jabuke (Pikelj, 2011)

 

Litiotidni vapnenac, donja jura; Platak 

 

Textularia bocki (Vidović, 2010)

 

Brojni meandri i meandarski prudovi rijeke Parane, Argentina (Martinuš, 2010)