Ožujak 2015

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Ožujak 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristali lopezita - K2Cr2O7 (produced by Š.Kampić)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomrčina Sunca snimljena s Mineraloško-petrografskog zavoda 20. ožujka 2015. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristalići- smjesa NaCl + KCl (produced by Š.Kampić)