Ožujak 2015

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

Ožujak 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristali lopezita - K2Cr2O7 (produced by Š.Kampić)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomrčina Sunca snimljena s Mineraloško-petrografskog zavoda 20. ožujka 2015. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristalići- smjesa NaCl + KCl (produced by Š.Kampić)