Srpanj 2011

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

SRPANJ 2011

Kristal kvarca s vidljivim kristalnim plohama i prutanjima na plohi prizme.
Ugodne ljetne praznike želi Vam Geološki odsjek!
 

Fuzulinidna foraminifera obložena inkrustirajućim organizmima u grejnstonu karbonske starosti. Velebit. 

 

Reussella spinulosa

 

 

Teška frakcija iz pijeska s plaže u Fiumicinu, Italija