Srpanj 2011

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

SRPANJ 2011

Kristal kvarca s vidljivim kristalnim plohama i prutanjima na plohi prizme.
Ugodne ljetne praznike želi Vam Geološki odsjek!
 

Fuzulinidna foraminifera obložena inkrustirajućim organizmima u grejnstonu karbonske starosti. Velebit. 

 

Reussella spinulosa

 

 

Teška frakcija iz pijeska s plaže u Fiumicinu, Italija