Srpanj 2015

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristal u kristalu - Cr-stipsa u Al-stipsi (priredila Š. Kampić)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristal modre galice 100,67 g (priredila Š. Kampić)