Srpanj 2015

Background

Broj posjeta:
1605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristal u kristalu - Cr-stipsa u Al-stipsi (priredila Š. Kampić)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristal modre galice 100,67 g (priredila Š. Kampić)