Studeni 2013

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

Nagrada za cjelokupni dojam na Smotri SuZg 2013 ide u ruke Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Nagradu za najbolje promidžbene materijale dobili su Filozofski fakultet i Prirodoslovno matematički fakultet

 

Trošenje fliša u zoni obale (intertajdala)