Svibanj 2011

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

SVIBANJ 2011

"Maramureški dijamant", kvarc s lokaliteta Crn Grob, Slovenija.

 

fosili miocenske starosti sa Zrinske gore (foraminifere, bodlje ježinaca, fragmenti mahovnjaka i ostrakodi)

 

 

les Coves del salnitre Collbato, Montserrat, España

 

Triloculina tricarinata (Vidović, 2010)