Projekti

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).

PROJEKTI NA GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKOM ZAVODU

 

 

MZOŠ

 

 

 

Međunarodni

 

  An Integrated Paleomagnetic and Biostratigraphical Investigation of the Imbricated Adria

 

Voditelji:

 

 

prof.dr.sc. Vlasta Ćosović (GPZ) i dr.sc. Emoe Marton
(Geophiysical Institute of Hungary, Budapest)

 

 

Sponzor:

 HAZU i Mađarska Akademija znanost

 Evolucija Jadransko-Dinarske karbonatne platforme - biostratigrafska istrazivanja mezozojskih naslaga

 Voditelji:

 

prof. dr.sc. Ivan Gušić (GPZ) i dr.sc. Bogdan Jurkovšek (Geološki zavod Slovenije, Ljubljana)

 

Sponzor:

 Slovensko-Hrvatski bilateralni projekt