Mineraloško-petrografski zavod

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

MINERALOŠKO - PETROGRAFSKI ZAVOD

 

MINERALOŠKO - PETROGRAFSKI ZAVOD
10000 Zagreb, Horvatovac 95

Predstojnik: Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Voditeljica administracije: Irena Bašić
Tel.: ++385 1 4605 999
Fax: ++385 1 4605 998
E-mail: ured-mpz@geol.pmf.hr