Rendgenski laboratorij

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

RENDGENSKI LABORATORIJ

Rendgenski difraktometar

Proizvođač: Philips PW3040/60 X'Pert PRO difraktometar

Namjena: Određivanje kvalitativnog i semikvantitativnog mineralnog sastava stijena, sedimenata, tala, te ostalih geoloških materijala primjenom rendgenske difrakcije na praškastom uzorku, identifikacija mirala glina na orijentiranim preparatima frakcije čestica <2μm; određivanja kristalografskih parametara minerala, veličine kristalita i stupnja uređenosti kristalne strukture minerala.

Primjena: U znanosti (mineralogija, petrologija, sedimentologija, rudna ležišta); zaštita okoliša