Satnica

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Demonstratori na Geološkom odsjeku, ak. god. 2013./2014.

Opća mineralogija, Preddiplomski studij geologije (zimski semestar) - PETRA ŠNAJDER (ponedjeljak 8-11 h, petak 11-14 h), PAVAO VRBANEC (petak 8-11 h)

Mineralogija, Preddiplomski studij znanosti o okolišu (ljetni semestar) - PETRA ŠNAJDER (petak 11-13 h, petak 11-14 h, naizmjenično svaki drugi tjedan)

Mikropaleontologija 1 (zimski semestar) - BRUNO ALJINOVIĆ

Geološke karte (ljetni semestar) - LEA BELOŠA

Glaciologija (ljetni semestar) - ANAMARIJA TOMŠA

Analiza i interpretacija facijesa (ljetni semestar) - ZVONIMIR DRVAR

 


SATNICA ZA LJETNI SEMESTAR 2015./2016.