Pravila studiranja

Pravila studiranja

AKTUALNO!

Zimski semestar 2018./19. - Pravila studiranja na preddiplomskom i diplomskim studijskim programima na Geološkom odsjeku

Ukratko o pravima i obavezama studenata - reguliranje studentskog statusa, upisi predmeta, godine, pravo na mirovanje...

Novi Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, u primjeni od 9. listopada 2018.

NAKNADE ZA TROŠKOVE USLUGA IZ DJELATNOSTI FAKULTETA (aktualno od 1.10.2018.)

 

Arhiva:

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ljetni semestar 2017./18.

 

Digitalne verzije raznih obrazaca:

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

Obrazac za upis izbornih predmeta s drugih sastavnica PMF-a ili Sveučilišta

Obrazac za upis izbornih predmeta sa srodnih studijskih programa unutar Geološkog odsjeka (Geologija-paleontologija, Mineralogija-petrologija, Geologija zaštite okoliša)

 

Odluka o završetku studija za studente predbolonjskih dodiplomskih studija

U akad. god. 2018./2019. studenti dodiplomskih studija (stari studijski programi) moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.
Status studenata dodiplomskih studija upisanih na dosiplomske studije PMF-a do zaključno akad. god. 2004./05. regulira se temeljem Odluke Fakultetskog vijeća PMF-a od 26. siječnja 2017. prema kojoj studenti imaju pravo dovršiti studij najkasnije do 30. rujna 2019.

 

Uplate prema Fakultetu i Odsjeku

Danom 29. veljače 2012. godine prestale su gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije mogu se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku po različitim stavkama konzultirate gore objavljene Naknade za troškove usluga iz djelatnosti PMF-a (vrijedi od 1.8.2018.).

 

PRIJAVA I POLAGANJE SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije

Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. Studenti prijavljuju temu Seminara III tijekom ljetnog semestra u kojem su i upisali Seminar III.

Postupak prijave i obrane Seminara III ... (više)