Pravila studiranja

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).

Pravila studiranja

AKTUALNO!

Zimski semestar 2018./19. - Pravila studiranja na preddiplomskom i diplomskim studijskim programima na Geološkom odsjeku

Ukratko o pravima i obavezama studenata - reguliranje studentskog statusa, upisi predmeta, godine, pravo na mirovanje...

 

Arhiva:

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ljetni semestar 2017./18.

 

Digitalne verzije raznih obrazaca:

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

Obrazac za upis izbornih predmeta s drugih sastavnica PMF-a ili Sveučilišta

Obrazac za upis izbornih predmeta sa srodnih studijskih programa unutar Geološkog odsjeka (Geologija-paleontologija, Mineralogija-petrologija, Geologija zaštite okoliša)

 

Odluka o završetku studija za studente predbolonjskih dodiplomskih studija

U akad. god. 2018./2019. studenti dodiplomskih studija (stari studijski programi) moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.
Status studenata dodiplomskih studija upisanih na dosiplomske studije PMF-a do zaključno akad. god. 2004./05. regulira se temeljem Odluke Fakultetskog vijeća PMF-a od 26. siječnja 2017. prema kojoj studenti imaju pravo dovršiti studij najkasnije do 30. rujna 2019.

 

Uplate prema Fakultetu i Odsjeku

Danom 29. veljače 2012. godine prestale su gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije mogu se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)

 

PRIJAVA I POLAGANJE SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije

Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. Studenti prijavljuju temu Seminara III tijekom ljetnog semestra u kojem su i upisali Seminar III.

Postupak prijave i obrane Seminara III ... (više)