Pravila studiranja

Opća pravila studiranja na Geološkom odsjeku

 

NOVO: Pravila studiranja za zimski semestar 2019./2020.

Arhiva:

Ljetni semestar 2018./19. -  Pravila studiranja

Zimski semestar 2018./19. - Pravila studiranja

 

Prava i obaveze studenata:

Ukratko o pravima i obavezama studenata - reguliranje studentskog statusa, upisi predmeta, godine, pravo na mirovanje...

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, u primjeni od 9. listopada 2018., pročišćeni tekst od 11.09.2019.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a

 

Priznavanje posebnih postignuća studenata:

Kriterije i način dodjele pohvala studentima preddiplomskog i diplomskih studija na Geološkom odsjeku regulirani su posebnom odlukom koju možete pronaći OVDJE.

Studenti mogu zatražiti priznavanje statusa iznimno uspješnog studenta, što mu omogućava upis još jednog studijskog programa na Fakultetu ili završetka studija u vremenu kraćem od propisanog trajanja studija, te upis i više od 35 ECTS bodova semestralno, do maksimalno 50. Osnovni kriteriji definirani su člankom 7. i 8. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, a dodatne kriterije za studente Geološkog odsjeka možete pronaći OVDJE.


REGULIRANJE STUDENTSKOG STATUSA I OSTALE ZAMOLBE

Sva pitanja vezana uz regulianje studentskog statusa te podnošenje zamolbi prema Geološkom odsjeku provodi se putema Ureda za studente Geološkog odsjeka smještenog u zgradi Kemijskog odsjeka. Niže se nalaze elektroničke verzije svih potrebnih obrazaca. Oni se mogu popunjavati i elektronski, no nužno ih je osobno potpisati i donijeti u Ured za studente.

 

Elektronički obrasci:

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

Obrazac za prijavu teme ZAVRŠNOG RADA (Seminar III) na preddiplomskom studiju Geologije

Obrazac za prijavu teme DIPLOMSKOG RADA na diplomskim studijima Geološkog odsjeka

Obrazac za upis izbornih predmeta s drugih sastavnica PMF-a ili Sveučilišta

Obrazac za upis izbornih predmeta sa srodnih studijskih programa unutar Geološkog odsjeka (Geologija-paleontologija, Mineralogija-petrologija, Geologija zaštite okoliša)


Za studente predbolonjskih dodiplomskih studijskih programa

AKTUALNO!!!

Studentima dodiplomskih studija koji su položili sve ispite i izvršili sve studijske obaveze osim izrade i obrane diplomskog rada i kojima je odobrena tema diplomskog rada na dan stupanja na snagu nove odluke Fakultetskog vijeća PMF-a (27.9.2019.) imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija, najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.
Studentima koji neće uspjeti završiti studij do 15. siječnja 2020., a za koje postoji odgovarajući preddiplomski studij, mogu podnijeti zamolbu Fakultetu do zaključno 31. listopada 2019. temeljem koje će se odobriti dovršetak studija u okviru odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija. 
Dodiplomski studenti Geološkog odsjeka mogu se, ovisno o studijskom smjeru, prijavit na:
preddiplomski studij Geologija - nekadašnji ing. geol. te prof. geologije i geografije
- preddiplomski istraživački studij geografije (pri Geografskom odsjeku) - nekadašnji smjer prof. geologije i geografije 

Za sve detalje obavezno pročitajte tekst odluke FV od 26.9.2019.

 

U akad. god. 2018./2019. studenti dodiplomskih studija (stari studijski programi) moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.
Status studenata dodiplomskih studija upisanih na dosiplomske studije PMF-a do zaključno akad. god. 2004./05. regulira se temeljem Odluke Fakultetskog vijeća PMF-a od 26. siječnja 2017. prema kojoj studenti imaju pravo dovršiti studij najkasnije do 30. rujna 2019.