Reguliranje studentskog statusa, podnošenje zamolbi, podaci za uplate

Background

Broj posjeta:
279

REGULIRANJE STUDENTSKOG STATUSA

Sva pitanja vezana uz regulianje studentskog statusa te podnošenje zamolbi prema Geološkom odsjeku provodi se putema Ureda za studente Geološkog odsjeka smještenog u zgradi Kemijskog odsjeka.

Dolje se nalaze elektroničke verzije svih potrebnih obrazaca. 

Molimo da obrasce popunjavate elektronički, te obavezno vlastoručno potpišete. Potpisane obrasce (po potrebi s dodatnim prilozima, npr. potvrde o uplati, dokumentacija vezana uz reguliranje studentskog statusa i sl.) potrebno je osobno predati u referadu.

U iznimnim situacijama, potpisana zamolba s popratnom dokumentaijom može se dostaviti elektroničkom poštom. Molimo da u tom slučaju prethodno telefonski kontaktirate Referadu.

 


NAKNADE I PODACI ZA UPLATE

Podaci potrebni za provođenje uplata:

UPLATITELJ: PREZIME I IME (obavezan podatak)
 

PRIMATELJ:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
HORVATOVAC 102A
10000 ZAGREB


BROJ RAČUNA PRIMATELJA (ŽIRO-RAČUN): 2360000-1101522208

Za uplate od 01.01.2013. umjesto žiro računa IBAN:
HR5823600001101522208


MODEL: HR00

 

Za točan poziv na broj za svaku vrstu uplate molimo pogledajte tablicu u prilogu uz koju se nalazi i primjer popunjene uplatnice! Molimo, obratite pozornost da drugi set brojeva u pozivu na broj mora glasiti 107 da bi uplate bile pravilno proknjižene i vidjlive! 

Tablica: Naknade za troškove usluga iz djelatnosti Fakulteta s odgovarajućim pozivima na broj (PDF format)