15.06.2012. u 11:58

 Završni kolokviji iz kolegija Geologija mineralnih ležišta i Rudna ležišta, utjecaj na okoliš održat će se u četvrtak 21.6.2012. s početkom u 9 sati na MPZ-u.

Sabina Strmić-Palinkaš
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu