29.06.2012. u 10:53

rezultati ispita iz kolegija 'Geologija kvartara' održanog 27.06.2012.god.

    JMBAG                 bodovi
0119005398                69        5
0119005933                69        5
0119005340                66        4
0119005517                45        2
 
Način bodovanja:
68 - 75 = izvrstan (5)
58 - 67 = vrlo dobar (4)
48 - 57 = dobar (3)
40 - 47 = dovoljan (2)
39 i manje = nedovoljan (1)


 

Aleksandar Mezga
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu