03.07.2012. u 12:09

Apsolventica geologije ZVONKA  GVERIĆ pristupit će polaganju diplomskog ispita u
PONEDJELJAK  09.07.2012. GODINE U 12:00 SATI u predavaoni  MPZ1 Mineraloško-petrografskog zavoda PMF-a, Horvatovac 95 Zagreb. Tema diplomskog rada je “MINERALOŠKE I KEMIJSKE KARAKTERISTIKE BENTONITA HRVATSKE “
 

Irena Bašić
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu