Geološki odsjek

Broj posjeta:
1676696

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Poštovani studenti,

pozivamo Vas na obvezni sistematski pregled koji ćemo obaviti prema navedenom rasporedu. Pregled je obvezan za upis u drugu godinu studija, stoga Vas molimo da poštujete predviđeni termin pregleda. Ukoliko u vrijeme sistematskog pregleda imate predavanja, izostanak s predavanja biti će opravdan, ili se zamijenite s nekim od studenata iz druge grupe i termina koji Vam više odgovara. Sa sobom ponesite indeks i zdravstvenu iskaznicu. Studente s kroničnim bolestima molimo da ponesu i medicinsku dokumentaciju na uvid.

Pregled se obavlja u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu, Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, ambulanta školske medicine, Mirogojska 16, soba br.6. Broj telefona je 4696-281

 

PMF GEOLOGIJA

 

13.02.2019. ( srijeda ) u 13:30 sati

Ivona Alibegović

Borna Aničić

Lucija Bakula

Tajana Bartolić

Marko Bermanec

Monika Berulec

Katarina Bobok

Tin Buđa

Danijel Čičak

Ivan Drakula

Dora Dukić

Andrea Đeneš

Izidora Ferčec

Martina Grbešić

Mirko Grgec

Martina Hegol

13.02.2019. ( srijeda ) u 16:00 sati

Paulina Kelava

Gustav Kiš

Petra Kozina

Lucija Kristić

Luka Kuhar

Dominik Kunić

Nives Kušurin

Paula Leder

Lea Lelas

Aleksandar Liović

Lea Majetić

08.02.2019. ( petak ) u 8:00 sati

Miroslav Mičetić

Ivan Misović

Tomislav Nagy

Laura Novak

Nuria Godvera Marei Nsonde

Sanja Peradinović

Matej Plavac

Tihomil Pletikos

Korina Puškarić

Tonka Radas

Izabel Maria Rajšel

Mihovil Rakarić

Krešimir Ribić

Maja Sekulić

Simona Spasovska

Luka Starčević

08.02.2019. ( petak ) u 10:30 sati

Robert Šamarija

Matina Šapina

Lovro Šarić

Josipa Škomrlj

Dorian Šprem

Karla Štiberc

Sandro Tomić

Tamara Tudor

Petra Tuškan

Lea Veverec

Fran Vidaković

Autor: Marija Cindro
Popis obavijesti