Geološki odsjek

Broj posjeta:
1676690

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


 

Ovjera zimskog semestra akademske godine 2018./2019. i upisi u ljetni  semestar

za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Geološkom odsjeku provoditi će se  putem studomata preko ISVU-a počev od 11. veljače do 24. veljače 2019. 

Nakon upisa preko ISVU-a student je dužan u referadu donijeti indeks sa potpisima predmetnih nastavnika iz zimskog semestra.

INDEKSI SA OVJEROM KNJIŽNICE DA SU VRAĆENE KNJIGE I SVIM POTREBNIM POTPISIMA PREDAJU SE U REFERADU NAJKASNIJE DO 28.  VELJAČE 2019.

  • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je                stekao preduvjete  utvrđene studijskim programom.
  • Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera unutar Geološkog odsjeka, kao i za upis predmeta s drugog studijskog programa unutar PMF-a ili neke druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, student treba u referadi preuzeti i ispuniti odgovarajući obrazac.
  • Za upis nekog kolegija treći (ili viši) puta student treba podnijeti pisanu molbu u kojoj treba navesti naziv kolegija i ISVU šifru, te razlog ponovnog upisa uz pripadajuću dokumentaciju.
  • Svi student koji ne upišu ljetni semester u navedenom roku trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra.

 

Autor: Marija Cindro
Popis obavijesti