Geološki odsjek

Broj posjeta:
1676690

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Student smjera Geologija zaštite okoliša Filip Carevski pristupit će polaganju diplomskog ispita u Ponedjeljak 18.02.2019.  godine u 13:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda, PMF-a,  (MPZ1)  Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Mineraloška obilježja pliokvartarnih naslaga i pripadajućih tala jugoistočnog prigorja Medvednice

Autor: Irena Bašić
Popis obavijesti