Obavijesti
28.08.2014. u 11:33

Rapored ispita:

petak, 29. 8. 9h Petrologija (ZOK)

petak, 29. 8. 10h Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena

ponedjeljak, 1.9. 9h Mikrotektonika i ostali kolegiji

 

Dražen Balen

Rezultati ispita iz kolegija 'Geologija kvartara' održanog 27.08.2014. Upis ocjena do utorka 02.09.2014.

Aleksandar Mezga
[ Više... ]

Prijelaz studenata moguć je do završetka upisnog roka propisanog za upis na studij. Prijelaz nije moguć tijekom prve akademske godine. O prijelazu studenata na temelju pisane i obrazložene molbe odlučuje ovlašteno Vijeće odsjeka posebnim rješenjem.

( VIŠE, pdf dokument )

webmaster Geološkog odsjeka

27.08.2014. u 12:51

Pismeni ispiti iz kolegija 60383 Geologija za studente integriranog
preddiplomskog i diplomskog studija Geografija i povijest i kolegija 47085
Geologija za studente preddiplomskog studija Geografije odražti će se
04.09.2014. u 10h u predavaonici -008 na GPZ-u.

webmaster Geološkog odsjeka

Ovim najavljujemo da će studentica sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog  studija Oceanologije  Ana-Marija Cindrić održati Seminar II pod naslovom "Specijacija tragova metala u prirodnim vodama - od modeliranja do in-situ mjerenja, dana 5. rujna 2014. (petak) u 11.00 sati u seminaru GPZ-a (016), Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster Geološkog odsjeka

27.08.2014. u 11:02

Podsjećaju se studenti treće godine Preddiplomskog studija Geologija da je zadnji dan za polaganje ispita Seminar III petak 19. rujna.

Marijan Kovačić

25.08.2014. u 15:14

Usmeni ispiti iz kolegija Geologija mora, Geologija zaštite okoliša i Povijest geologije kod profesora Juračića održati će se u četvrtak 28.8. i 11.9. u 9 sati u Seminaru (016).

Za izlazak na usmeni za prva dva kolegija potrebno je imati položena sva tri kolokvija.

Za ispravke/nadoknadu kolokvija javiti se asistentu Igor Felji osobno ili na mail.

Igor Felja

25.08.2014. u 10:13

U redovnom jesenskom ispitnom roku ispiti kod prof. Kovačića održat će se u četvrtak 4. i 18. rujna 2014. godine s početkom u 9 sati.

Frane Marković

24.08.2014. u 11:57

U redovitom jesenskom ispitnom roku ispiti kod prof. Prohića  održat će se u petak 5. rujna 2014. godine s početkom u 8.30h.

Hana Fajković

21.08.2014. u 12:46

U redovitom jesenskom ispitnom roku ispiti iz petroloških kolegija (prof. dr. sc. Dražen Balen) održati će se u petak 29. kolovoza 2014. godine s početkom u 9h.
Prijavnice za ispite potrebno je predati putem ISVU-a u skladu s u njemu definiranim pravilima. Detalji i točan raspored po grupama biti će objavljeni dan prije ispita.

Dražen Balen

19.08.2014. u 11:27
Uređeno: 19.08.2014. u 11:45

Znanstveni skup  Suvremena kristalografija u Hrvatskoj održat će se 30. rujna 2014. s početkom u 9.15 sati u Knjižnici HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb.

Program skupa, kojeg priređuje Hrvatska kristalografska zajednica, znanstveno vijeće HAZU, u povodu Međunarodne godine kristalografije 2014, je u prilogu.

Tijekom skupa, od  12.20 do 13.00  sati, bit će predstavljen  Englesko-hrvatski i hrvatsko engleski rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala ...

Darko Tibljaš
[ Više... ]

30.07.2014. u 08:02
Uređeno: 30.07.2014. u 08:03

U redovitom jesenskom ispitnom roku ...

Darko Tibljaš
[ Više... ]

25.07.2014. u 10:15
Uređeno: 25.07.2014. u 16:41


Ispiti će se održati u četvrtak 28.08. i 11.09. 2014.u 12h (predavaona 016).

Đurđica Pezelj

15.07.2014. u 08:17
Uređeno: 15.07.2014. u 08:19
Andrea Čobić
[ Više... ]

Ispiti u REDOVNOM ispitnom roku, JESEN 2014. kod prof.dr.sc. Zlatana Bajraktarevića za studente PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOLOGIJE PMF-a iz kolegija GEOLOGIJA S PALEONTOLOGIJOM održat će se u Geološko-paleontološkom zavodu, Horvatovac 102 A, u utorak, 26. 08. 2014. u 11,00 sati i utorak, 09. 09. 2014. u 11,00 sati.

Upozoravaju se studenti da najkasnije TRI DANA prije ispita prijave ispit na STUDOMAT!

webmaster Geološkog odsjeka

Ispiti u REDOVNOM ispitnom roku, JESEN 2014. kod prof.dr.sc. Zlatana Bajraktarevića, održat će se prema slijedećem rasporedu, u Geološko-paleontološkom zavodu PMF-a, Horvatovac 102 A:

*PALEONTOLOGIJA KRALJEŽNJAKA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE II god., u srijedu, 03. 09. 2014. u 10,00 sati i srijedu, 17. 09. 2014. u 10,00 sati

*ODABRANA POGLAVLJA IZ PALEONTOLOGIJE KRALJEŽNJAKA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE, u srijedu, 03. 09. 2014. u 11,00 sati i srijedu, 17. 09. 2014. u 11,00 sati

*MIKROPALEONTOLOGIJA I PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE II god., u četvrtak, 04. 09. 2014. u 11,00 sati i četvrtak, 18. 09. 2014. u 11,00 sati


Upozoravaju se studenti da najkasnije TRI  DANA  prije isteka roka prijave ispit na STUDOMAT!

Mikroskopiranje preparata treba dogovoriti s doc. dr. sc. Đurđicom Pezelj, dr. sc. Jelenom Vidović i Igorom Feljom, dipl. inž. geol.

webmaster Geološkog odsjeka

Natječaji će biti objavljeni i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr). Studenti su obvezni prijavu na natječaj (zajedno s traženim dokumentima) obaviti online. Aplikacija za online prijavu nalazi se na adresi: http://www.unizg.hr/stipendije/ , a biti će dostupna od 29. siječnja 2014.

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata u 2013/2014. akademskoj godini (PDF)

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava (PDF)

 

webmaster Geološkog odsjeka

21.01.2013. u 11:24
Uređeno: 21.01.2013. u 11:25

 Predavanja profesora Prohića nalaze se privremeno na adresi http://geol.pmf.hr/~eprohic

Esad Prohić

15.10.2012. u 12:39
Uređeno: 25.11.2013. u 09:10

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

webmaster Geološkog odsjeka
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu