Obavijesti
danas u 11:33
Uređeno: danas u 13:29

Studentica smjera Geologija  ZITA BRIGLJEVIĆ  pristupit će polaganju diplomskog ispita u PONEDJELJAK  29.09.2014.  GODINE U 12:00 SATI u predavaoni  MPZ2 Mineraloško-petrografskog  zavoda  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb.

Tema diplomskog rada je Uvjeti geneze zona u progradnom metamorfnom kompleksu zapadnog Papuka

Irena Bašić

danas u 11:08
Uređeno: danas u 11:10

Predavanja iz kolegija Historijska geologija 1 počet će 29.9.2014. prema rasporedu. 

Damir Bucković


19.09.2014. u 14:26

Student smjera  geologije  DOMINIK GALUNIĆ  pristupit će polaganju diplomskog ispita u SRIJEDU  24.09.2014. GODINE U 09:30 SATI u predavaoni  MPZ1 Mineraloško-petrografskog zavoda PMF-a, Horvatovac 95 Zagreb.

Tema diplomskog rada je GRANULOMETRIJSKA ANALIZA UZORAKA RECENTNIH SEDIMENATA

Irena Bašić

19.09.2014. u 13:38
Uređeno: danas u 11:07
Šimun Aščić

18.09.2014. u 10:59

Student diplomskog studija Geologije FILIP ŠANTAK, pristupit će polaganju diplomskog ispita u PETAK, 26. rujna  2014. godine u 10,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a (Seminar, 016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog rada je "Novo nalazište otisaka stopala dinosaura u gornjojurskim sedimentima kamenoloma Kirmenjak (Istra)".

webmaster Geološkog odsjeka

18.09.2014. u 10:29

Uvodno predavanje iz Kemije 1 za studente 1. godine preddiplomskog studija geologije će se održati u ponedjeljak, 29.09.2014. u 11:30 sati (Predavaonica 023, zgrada Kemijskog odsjeka, Horvatovac 102a).

Šimun Aščić


Uvodno predavanje za studente 1. godine preddiplomskog studija geologije će se održati u ponedjeljak, 29. rujna 2014. u 10 sati ( Velika predavaona, -008 , na GPZ-u, Horvatovac 102a).
Nastava za studente 2. i 3. godine preddiplomskog studija geologije u zimskom semestru ak. god. 2014/2015. počinje u ponedjeljak, 29. rujna 2014. ili prema obavijesti na oglasnim pločama pojedinih Zavoda.

Nastava za studente 1. i 2. godine diplomskog studija  u zimskom semestru ak.god. 2014./2015. počinje u ponedjeljak 6.10.2014.

webmaster Geološkog odsjeka

Ovjera ljetnog semestra akademske godine 2013/2014. i upisi u zimski semester akademske godine 2014/2015. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Geološkom odsjeku provoditi će se od 8. do 26. rujna 2014.

Za ovjeru semestra student treba imati sve potrebne potpise predmetnih nastavnika. Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom.

webmaster Geološkog odsjeka

Na temelju zaključka Vijeća Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici održanoj 12. rujna 2014. godine, određuje se u sporazumu sa Anom Car, dan obrane doktorske disertacije ponedjeljak, 22 rujna 2014. godine u 11.00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka  PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb. Naslov disertacije: "TAKSONOMSKI SASTAV EPIFITSKIH DIJATOMEJA (BACILLARIOPHYTA) U PODRUČJIMA INVAZIVNIH MAKROALGI CAULERPA TAXIFOLIA (VAHL) C. AGARDH I CAULERPA RACEMOSA (FORSSKÅL) J. AGARDH (JADRANSKO MORE, HRVATSKA)"

webmaster Geološkog odsjeka

15.09.2014. u 12:56
Uređeno: 15.09.2014. u 12:57

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 17. rujna 2014. održat će se prema sljedećem rasporedu:

Frane Marković
[ Više... ]

Ovim najavljujemo da će student sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Oceanologije, Stijepo Ljubimir održati Seminar II pod naslovom "UTJECAJ  TERMOHALINE CIRKULACIJE NA KEMIJSKE I BIOLOŠKE ZNAČAJKE U JUŽNOM JADRANU", dana 22. rujna 2014. (ponedjeljak) u 10.00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

webmaster Geološkog odsjeka

10.09.2014. u 11:08

Ispiti kod prof. dr. sc. Dražena Balena održati će se u petak, 12. 9. s početkom u 11h.

Moguć je pomak u početku ispita zbog sjednice Vijeća GO i obrane završnih seminara.

 

Dražen Balen

Nastava iz kolegija OSNOVE ELEMENTNE I FAZNE ANALIZE počinje u srijedu 01.10.2014. (= prvi od ukupno 15 termina) u 11:15 sati u prostoriji MPZ1.

Svi studenti koji upisuju navedeni kolegij dužni su pojaviti se na nastavi dotičnog datuma. Ukoliko nisu u mogućnosti doći, trebaju se javiti osobno ili e-mailom, najkasnije do 10.10.2014., predmetnim nastavnicima (prof. D.Tibljaš ili prof. G.Medunić) radi upoznavanja s pravilima izvođenja nastave.

Gordana Medunić

Prijelaz studenata moguć je do završetka upisnog roka propisanog za upis na studij. Prijelaz nije moguć tijekom prve akademske godine. O prijelazu studenata na temelju pisane i obrazložene molbe odlučuje ovlašteno Vijeće odsjeka posebnim rješenjem.

( VIŠE, pdf dokument )

webmaster Geološkog odsjeka

25.08.2014. u 10:13

U redovnom jesenskom ispitnom roku ispiti kod prof. Kovačića održat će se u četvrtak 4. i 18. rujna 2014. godine s početkom u 9 sati.

Frane Marković

19.08.2014. u 11:27
Uređeno: 19.08.2014. u 11:45

Znanstveni skup  Suvremena kristalografija u Hrvatskoj održat će se 30. rujna 2014. s početkom u 9.15 sati u Knjižnici HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb.

Program skupa, kojeg priređuje Hrvatska kristalografska zajednica, znanstveno vijeće HAZU, u povodu Međunarodne godine kristalografije 2014, je u prilogu.

Tijekom skupa, od  12.20 do 13.00  sati, bit će predstavljen  Englesko-hrvatski i hrvatsko engleski rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala ...

Darko Tibljaš
[ Više... ]

Natječaji će biti objavljeni i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr). Studenti su obvezni prijavu na natječaj (zajedno s traženim dokumentima) obaviti online. Aplikacija za online prijavu nalazi se na adresi: http://www.unizg.hr/stipendije/ , a biti će dostupna od 29. siječnja 2014.

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata u 2013/2014. akademskoj godini (PDF)

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava (PDF)

 

webmaster Geološkog odsjeka

21.01.2013. u 11:24
Uređeno: 21.01.2013. u 11:25

 Predavanja profesora Prohića nalaze se privremeno na adresi http://geol.pmf.hr/~eprohic

Esad Prohić

15.10.2012. u 12:39
Uređeno: 25.11.2013. u 09:10

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

webmaster Geološkog odsjeka
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu