Geološki odsjek

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
517776

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514606080
Fax:
+38514606081
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Jasenka Sremac
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Vladimir Bermanec

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Prof.dr.sc. Marijan Kovačić
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Aleksandar Mezga 
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Blanka Cvetko Tešović 
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Nastava iz kolegija Geološko kartiranje II započet će u utorak 28.2..

Autor: Borna Lužar-Oberiter
Autor: Andrea Čobić

Predavanja i vježbe iz kolegija Analiza i interpretacija facijesa počet će 08.03. u predviđenim terminima.

Autor: Šimun Aščić

Nastava iz Teodolitnih određivanja minerala započet će u petak 3. ožujka 2017. prema rasporedu.

Autor: Nenad Tomašić
Autor: Šimun Aščić

Ovim najavljujemo da će studentica poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija iz Oceanologije Petra Burić  održati Seminar III pod naslovom "Utjecaj nanočestica srebra na morske beskralježnjake (školjkaše i ježince)", dana 7. ožujka 2017. (utorak) u 14,00 sati u Dvorani 3. krila na Institutu Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb.

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Upis u ljetni semestar putem studomata produžen je do
kraja sljedećeg tjedna (3.3.2017.)

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Natječaj za financiranje prisustvovanja 2 studenta (1 iz Republike Hrvatske/1 iz Crne Gore) terenskom istraživanju i radu na obradi podataka u partnerskim institucijama na vrijeme od 17 dana tijekom istraživačkog terena u sklopu EU/IPA projekta "Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore" – "CoRE" (oglas)

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Nastava iz Petrologije sedimenata započet će u ponedjeljak, 27. veljače 2017. u predavaonici MPZ-1 u 8:15.
Vježbe za sve tri grupe bit će održane istog dana.

Autor: Frane Marković

Upisi ljetnog semestra, preko studomata, produženi su do 3.3.2017.

Autor: Šimun Aščić

Nastava iz kolegija Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena započet će u srijedu 1.03.2017, u 11.00h (pred. MPZ1). Raspored po grupama (za vježbe) bit će objavljen naknadno.

Autor: Dražen Kurtanjek

Nastava iz

METODA DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA U GEOLOGIJI

započet će 28.2.2017. u 10 sati

u Seminaru Geološko-paleontološkog zavoda (016)

Autor: Tihomir Marjanac

Predavanja iz GLACIOLOGIJE

u akad. g. 2016./2017. započet će

27.2.2017. u 15 sati

u Seminaru Geološko-paleontološkog zavoda (016) na Horvatovcu 102a.

 

Autor: Tihomir Marjanac
Rezultati ispita kod prof. Prohića

Rezultati ispita kod prof. Prohića koji su se održavali 16.02.2017.

Upis ocjena biti će u utorak 28.02.2017. u 9h.

 

 

Autor: Hana Fajković

Nastava iz kolegija GEOLOGIJA I GEOKEMIJA NAFTE i PALEOEKOLOGIJA za studente diplomskog studija počet će u  srijedu, 08.03.2017. i četvrtak, 09.03.2017. prema rasporedu.

Autor: Vlasta Ćosović

Predavanja iz svih kolegija kod prof. J. Sremac počet će od ponedjeljka, 6.3.2017., u skladu sa satnicom.

Autor: Jasenka Sremac

Pismeni ispiti kod prof. J. Sremac održat će se u srijedu, 22.2.2017. u 9 h u Velikoj predavaonici (-008) GPZ-a. Usmeni ispiti održat će se u petak, 24.2.2017. od 10 do 11 sati.

Upis ocjena u indeks obavljat će se u petak, 24.2. od 9.30 do 10. h i od 11 do 12 h.

Autor: Jasenka Sremac
Autor: Andrea Čobić
Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Uvodno predavanje iz kolegija Fizika (1. godina studija) održat će se u četvrtak 2.3.2017. u 12,15 sati u velikoj predavaonici F08 na Fizičkom odsjeku (Bijenička 32).

Autor: webmaster FO

Ispit iz Geologije krša održat će se 20.2.2017. u Seminaru GPZ (016) 14-16 sati

Ispit iz Geoloških hazarda održat će se 20. i 22.2.2017 u Seminaru GPZ (016) po sljedećem rasporedu:

20.2.2017.

Ćurić Martina (u 9 sati)

Dalibor Rendulić (u 17 sati)

 

22.2.2017.

I  Turnus 9-10 sati

Luka Bregni

Andro Gerić

Toni Kulej

Helena Selić

II Turnus 10-11 sati

Katarina Pavlek

Hrvoje Vadlja

 

 

 

 

Autor: Tihomir Marjanac

Ispit iz Elemenata znanstvenog rada održat će se 20.2.2017. u Seminaru GPZ (016) po sljedećem rasporedu:

 

I Turnus 9-10 sati

Irena Debeljak

Darko Marasović

II Turnus 10-11 sati

Ivana Babić

Petra Husain

Petar Labrović

Stjepan Lozić

III Turnus 11-12 sati

Igor Pejnović

Petra Schneider

Andrija Vinković

Autor: Tihomir Marjanac

Studentica smjera Geologije NIKOLINA GUJA pristupit će polaganju diplomskog ispita u UTORAK  21.02.2017.  GODINE U 13:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Geokemijska i mineraloška odredba tla s mjesta bivše tvornice Badel (Fažana)

Autor: Irena Bašić
Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Ovjera zimskog semestra akademske godine 2016./2017. i upisi u ljetni  semestar

 za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Geološkom odsjeku provoditi će se  putem studomata preko ISVU-a do 26. veljače 2016.

Nakon upisa preko ISVU-a student je dužan u referadu donijeti indeks sa potpisima predmetnih nastavnika. INDEKSI SA OVJEROM KNJIŽNICE DA SU VRAĆENE KNJIGE I SVIM POTREBNIM POTPISIMA PREDAJU SE U REFERADU NAJKASNIJE DO 27.  veljače 2017.

                                    

 

 

Autor: Marija Cindro

Nastava iz Geostatistike počinje u utorak 28.02.2017. u 16:15 sati u računalnom praktikumu (P2-004, zgrada Kemijskog odsjeka, lijevo od glavnog ulaza). Dotičnog datuma nastava će trajati sve do 20 sati (ovo vrijedi za sve studentice i studente koji redovito upišu dotični kolegij). 

Autor: Gordana Medunić

Otvoreni dan geologije.pdf

Svi studenti koji žele sudjelovati neka se jave najkasnije do 31.1.2017.!

Autor: Šimun Aščić

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2016. godini

Prijave na natječaj primaju se obavezno poštanskom dostavom na adresu i e-poštom od 1. prosinca 2016. do 15. siječnja 2017. godine. Povjerenstvo za ocjenu radova objavit će rezultate o dodjeli nagrade najkasnije do 28. veljače 2017. godine.

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Foto

 

 

 

 

Kristalići NiSO4x6H2O (priredila Š.Kampić)


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2016/2017.

Ažurirano 05.01.2017.


____________________

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Odluka kojom se određuje rok za završetak dodiplomskog studija do 30.09.2019.

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)


U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.


PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)

 

Teme za završni seminar (seminar 3) u akad.god. 2016/2017.