Obavijesti

Rezultati ispita iz kolegija 'Geologija s paleontologijom' održanog 26.08.2015. Upis ocjena kod prof. Bajraktarevića u petak 28.08. u 12 sati.

Aleksandar Mezga

Rezultati ispita iz kolegija 'Geologija kvartara' održanog 26.08.2015.

Aleksandar Mezga

26.08.2015. u 10:51

Pismeni ispit iz Petrologije sedimenata održat će se u četvrtak, 3.9.2015. i 17.9.2015. u predavaonici MPZ-2 s početkom u 9.00 sati.

Usmeni dio ispita održat će se u iste dane s početkom u 11.00 sati.
 

Frane Marković

Studenti mogu pristupiti pisanju kolokvija iz OSNOVA ELEMENTNE I FAZNE ANALIZE 02. i 09. rujna 2015. Za pristup kolokviju nije se potrebno prijaviti preko ISVU-a.

Usmene prijave su ponedjeljkom do 12 sati kod Štefice Kampić u kemijskom laboratoriju Mineraloško-petrografskog zavoda.

Štefica Kampić

U redovnom jesenskom ispitnom roku ispiti kod prof. dr. sc. Dražena Balena održati će se 28. kolovoza 2015. godine. Početak pismenih i usmenih ispita je u 9h za sve grupe studenata.

 

Dražen Balen

Ispit iz predmeta OPĆA PALEONTOLOGIJA za studente 1. god. preddiplomskog sveučilišnog studija geologija bit će 25.08.2015. u 11 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda.

Ispit iz predmeta PALEOEKOLOGIJA za studente 1. god. diplomskog sveučilišnog studija geologija bit će 25.08.2015. u 12,30 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda.

Vlasta Ćosović


14.08.2015. u 08:56

U redovnom jesenskom ispitnom roku ispiti kod profesora Darka Tibljaša održat će se 2. te 16. rujna 2015. godine.
Prijavnice za ispite potrebno je predati (osim za ispite koji se prijavljuju putem ISVU-a u skladu s u njemu definiranim pravilima) najkasnije do 31. kolovoza odnosno 14. rujna u 11 sati. Nakon tih rokova biti će objavljen točan raspored ispita.

Darko Tibljaš

21.07.2015. u 10:59

Pismeni ispiti iz kolegija 60383 Geologija za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Geografija i povijest i kolegija 47085 Geologija za studente preddiplomskog studija Geografije održati će se u četvrtak 03.09. te u četvrtak 17.09. u 9h u predavaonici -008 na GPZ-u.

Duje Kukoč

Ispiti u  REDOVNOM  ispitnom roku, JESEN 2015. kod prof. dr. sc. Zlatana Bajraktarevića za studente PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOLOGIJE PMF-a iz kolegija GEOLOGIJA S PALEONTOLOGIJOM održat će se u Geološko-paleontološkom zavodu, Horvatovac 102 A, u utorak, 25. 08. 2015. u 11,00 sati i utorak, 08. 09. 2015. u 11,00 sati
   
Upozoravaju se studenti da najkasnije TRI DANA prije ispita prijave ispit na STUDOMAT!

webmaster Geološkog odsjeka

Ispiti u REDOVNOM ispitnom roku, JESEN 2015.  kod prof. dr. sc. Zlatana Bajraktarevića, održat će se prema slijedećem rasporedu, u Geološko-paleontološkom zavodu PMF-a, Horvatovac 102 A:

PALEONTOLOGIJA KRALJEŽNJAKA - PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE II god. u srijedu, 02. 09. 2015. u 10,00 sati i srijedu, 16. 09. 2015. u  10,00 sati

ODABRANA POGLAVLJA IZ PALEONTOLOGIJE KRALJEŽNJAKA - DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE, u srijedu, 02. 09. 2015. u 11,00 sati i srijedu, 16. 09. 2015. u 11,00 sati

MIKROPALEONTOLOGIJA I PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE II god. u četvrtak, 03. 09. 2015. u 11,00 sati i četvrtak, 17. 09. 2015. u 11,00 sati


Upozoravaju se studenti da najkasnije TRI DANA prije isteka roka prijave ispit na STUDOMAT!
Mikroskopiranje preparata treba dogovoriti s doc. dr. sc. Đurđicom Pezelj ili dr. sc. Dujom Kukočem.

webmaster Geološkog odsjeka

15.07.2015. u 12:30
Uređeno: 15.07.2015. u 14:14

za studente II godine Preddiplomski sveučilišni studij geologija održati će se 03.09. i 17.09. 2015. u 10h (predavaona 016).

Đurđica Pezelj

15.07.2015. u 12:30
Uređeno: 15.07.2015. u 14:12

za studente I/II godine Diplomski sveučilišni studij geologija održati će se 02.09. i 16.09. 2015. u 10h (mikropraktikum 005).

Đurđica Pezelj

02.07.2015. u 10:47
Uređeno: 02.07.2015. u 10:47

Uz dosadašnji način autentikacije (logiranja) u ISVU omogućena je i autentikacija putem AAI elektroničkog identiteta. Zasad samo za "Nastavnički portal" i "Studomat" dok za aplikacije "Ispiti" i "Studiji i studenti" vrijedi samo dosadašnji način, putem ISVU accounta.

Šimun Aščić

Pismeni ispiti iz kolegija 60383 Geologija za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Geografija i povijest i kolegija 47085 Geologija za studente preddiplomskog studija Geografije održati će se u srijedu 24.06. te u četvrtak 09.07. u 0900h u predavaonici -007 na GPZ-u.

Duje Kukoč


30.10.2014. u 12:30
Uređeno: 20.11.2014. u 13:53
Šimun Aščić

21.01.2013. u 11:24
Uređeno: 21.01.2013. u 11:25

 Predavanja profesora Prohića nalaze se privremeno na adresi http://geol.pmf.hr/~eprohic

Esad Prohić

15.10.2012. u 12:39
Uređeno: 25.11.2013. u 09:10

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

webmaster Geološkog odsjeka

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu