Obavijesti

Odgađa se predavanje iz Legislative u zaštiti okoliša i prirode i Prava okoliša predviđeno u četvrtak 23. listopada u 13 h, zbog zauzetosti profesora.

 

Esad Prohić

Upisi u više godine za studente poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija geologije i oceanologije trajati će do 30. studenoga 2014. godine. Obvezuju se svi studenti poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija da se upišu u navedenom razdoblju u referadi za studije geološkog odsjeka u uredovno vrijeme.

webmaster Geološkog odsjeka

Vježbe iz kolegija Geologija zaštite okoliša počinju 5.11.2014. u GPZ 016. Raspored i termini po grupama nalazi se u privitku.

Geologija zastite okolisa popis po grupama.pdf 

Igor Felja

Vježbe iz kolegija Geologija mora počinju 4.11.2014. Raspored po grupama je u privitku.

Geologija mora termini.pdf

Igor Felja

 

Vježbe iz kolegija Historijska geologija I počinju 13.10.2014.

Vježbe će se održavati u predavaoni -007 (Geološko kartiranje).

Studenti su podjeljeni u dvije grupe - raspored i točno vrijeme početka vježbi nalazi se u privitku.

 

Podjela po grupama.pdf

Jelena Španiček
 

Jelena Španiček

09.10.2014. u 10:28

Dogovor sa studentima koji su upisali kolegij Samostalni terenski rad biti će u ponedjeljak 13. listopada u 12 sati na MPZ-u u predavaoni MPZ 2.

Marijan Kovačić

Prof.dr.sc. Sanja Kapelj počinje sa nastavom iz kolegija Hidrogeokemija i zaštita podzemnih voda u četvrtak 16.10.2014. u 16:00 sati u predavaoni -008 pri Geološko-paleontološkom zavodu, Horvatovac 102a.
 

Irena Bašić

Nastava iz kolegija Geologija krša i Geologija i hidrologija krša započet će 16.10.2014. u 15 sati u predavaonici 016 na Geološko-paleontološkom zavodu.

Tihomir Marjanac

Nastava iz kolegija Elementi znanstvenog rada započet će 15.10.2014. u 9 sati u predavaonici 016 na Geološko-paleontološkom zavodu.

Tihomir Marjanac

Predavanja iz kolegija Geološki hazardi počet će 13.10.2014. u 15 sati u predavaonici 016 na Geološko-paleontološkom zavodu.

Tihomir Marjanac

03.10.2014. u 12:37

Pozivaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Geologije da se na oglasnoj ploči GPZ-a do 31.10.2014. svojim potpisom prijave odabranom nastavniku u svezi dobivanje teme za Seminar 1.

Damir Bucković19.09.2014. u 14:26

Student smjera  geologije  DOMINIK GALUNIĆ  pristupit će polaganju diplomskog ispita u SRIJEDU  24.09.2014. GODINE U 09:30 SATI u predavaoni  MPZ1 Mineraloško-petrografskog zavoda PMF-a, Horvatovac 95 Zagreb.

Tema diplomskog rada je GRANULOMETRIJSKA ANALIZA UZORAKA RECENTNIH SEDIMENATA

Irena Bašić

Uvodno predavanje za studente 1. godine preddiplomskog studija geologije će se održati u ponedjeljak, 29. rujna 2014. u 10 sati ( Velika predavaona, -008 , na GPZ-u, Horvatovac 102a).
Nastava za studente 2. i 3. godine preddiplomskog studija geologije u zimskom semestru ak. god. 2014/2015. počinje u ponedjeljak, 29. rujna 2014. ili prema obavijesti na oglasnim pločama pojedinih Zavoda.

Nastava za studente 1. i 2. godine diplomskog studija  u zimskom semestru ak.god. 2014./2015. počinje u ponedjeljak 6.10.2014.

webmaster Geološkog odsjeka

Ovjera ljetnog semestra akademske godine 2013/2014. i upisi u zimski semester akademske godine 2014/2015. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Geološkom odsjeku provoditi će se od 8. do 26. rujna 2014.

Za ovjeru semestra student treba imati sve potrebne potpise predmetnih nastavnika. Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom.

webmaster Geološkog odsjeka

Prijelaz studenata moguć je do završetka upisnog roka propisanog za upis na studij. Prijelaz nije moguć tijekom prve akademske godine. O prijelazu studenata na temelju pisane i obrazložene molbe odlučuje ovlašteno Vijeće odsjeka posebnim rješenjem.

( VIŠE, pdf dokument )

webmaster Geološkog odsjeka

Natječaji će biti objavljeni i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr). Studenti su obvezni prijavu na natječaj (zajedno s traženim dokumentima) obaviti online. Aplikacija za online prijavu nalazi se na adresi: http://www.unizg.hr/stipendije/ , a biti će dostupna od 29. siječnja 2014.

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata u 2013/2014. akademskoj godini (PDF)

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava (PDF)

 

webmaster Geološkog odsjeka

21.01.2013. u 11:24
Uređeno: 21.01.2013. u 11:25

 Predavanja profesora Prohića nalaze se privremeno na adresi http://geol.pmf.hr/~eprohic

Esad Prohić

15.10.2012. u 12:39
Uređeno: 25.11.2013. u 09:10

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

webmaster Geološkog odsjeka
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu