Geološki odsjek

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
500196

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514606080
Fax:
+38514606081
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Jasenka Sremac
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Vladimir Bermanec

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Prof.dr.sc. Marijan Kovačić
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Aleksandar Mezga 
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Blanka Cvetko Tešović 
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Autor: Šimun Aščić

U redovitom zimskom ispitnom roku ispiti iz Mineralogije, Opće mineralogije, Kristalografije, Fazne i elementne analize te Osnova elementne i fazne analize održat će se u srijedu 1. odnosno 15. veljače 2017. godine.
Prijavnice za ispite potrebno je predati (osim za ispite koji se prijavljuju putem ISVU-a u skladu s u njemu definiranim pravilima) najkasnije do ponedjeljka 30. siječnja odnosno 13. veljače u 10 sati. Nakon tih rokova biti će objavljen točan raspored ispita.

 

Autor: Darko Tibljaš
Autor: Damir Bucković
Autor: Marija Cindro

Rezultati 2. međuispita iz kolegija OPĆA PALEONTOLOGIJA nalaze se u repozitoriju kolegija.

Autor: Vlasta Ćosović

Studenti diplomskog studija Geologija i Geologija zaštite okoliša, koji su preuzeli materijale za Seminare IV i V kod nastavnika Mineraloško-petrografskog zavoda, trebaju svoje seminare predati do 30. siječnja 2017. Izlaganje seminara održat će se u veljači, a točan termin bit će uskoro oglašen.

Autor: Nenad Tomašić

Rezultati ponovljenog međuispita iz kolegija METODE PALEONTOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA nalaze se u repozitoriju kolegija.

Autor: Vlasta Ćosović

Izlaganje Seminara I kod doc. Đ. Pezelj će se održati u petak 20.01.2017. i petak 27.01.2017. s početkom u 11h (GPZ-008). Raspored izlaganja je na oglasnoj ploči GPZ-a.

Autor: Đurđica Pezelj

2. međuipit iz kolegija OPĆA PALEONTOLOGIJA za studete 1. god. preddiplomskog sveučilišnog studija bit će u četvrtak, 12.01.2017. u 10,15 h  u predavaonici -008 (nema  grupa, svi studenti pišu istovremeno)!

Autor: Vlasta Ćosović

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2016. godini

Prijave na natječaj primaju se obavezno poštanskom dostavom na adresu i e-poštom od 1. prosinca 2016. do 15. siječnja 2017. godine. Povjerenstvo za ocjenu radova objavit će rezultate o dodjeli nagrade najkasnije do 28. veljače 2017. godine.

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Javni pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade grada Zagreba

Rok za podnošenje prijedloga je do 1. veljače 2017.

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Slika tjedna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristalići modre galice (priredila Š.Kampić)


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2016/2017.

Ažurirano 05.01.2017.


____________________

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)


U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.


PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)