Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).

Trajanje studija

Tri akademske godine (tj. šest semestara), 180 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu te položenu državnu maturu. Za upis je obavezno položiti višu razinu (razinu A) ispita iz matematike na državnoj maturi. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) edukacije matematike, univ. bacc. educ. math.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički omogućava stjecanje temeljnih matematičkih kompetencija i kompetencija iz područja ICT-a te osnovno obrazovanje iz područja odgojno-obrazovnih znanosti. On omogućava usvajanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike. Uz to se studenti upoznaju sa suvremenim teorijama, strategijama i metodama psihologije odgoja i obrazovanja, sociologije obrazovanja i pedagogije te mogućnostima njihove primjene u osnovnoj i srednjoj školi. Ovim studijem studenti stječu sposobnost razumijevanja jednostavnijih matematičkih dokaza, a time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, sposobnost matematičkoga modeliranja jednostavnijih situacija te sposobnost kreativnoga rješavanja problema korištenjem matematičkih alata i ICT-a. Studenti ovog studija razvili su i vještine praktične upotrebe i primjene ICT-a, a osposobljeni su i za daljnje samoobrazovanje iz područja matematike, računarstva i odgojno-obrazovnih znanosti. Tijekom studija studenti su putem četiriju jednosemestralnih seminara povezanih s različitim područjima matematike koja je dio nastavnih sadržaja u osnovnim i srednjim školama dodatno razvili stručne i komunikacijske vještine. Uvjet su za uspješan završetak studija položeni svi ispiti iz propisanoga programa.

Na prvoj godini preddiplomskoga studija Matematika; smjer: nastavnički studenti stječu temeljna znanja iz osnovnih matematičkih područja (matematička analiza, linearna algebra, geometrija) te psihologije i informacijske tehnologije. Na drugoj godini proširuju znanja stečena na prvoj godini, a stječu i temeljna znanja iz algoritamskoga razmišljanja, sociologije obrazovanja i engleskoga jezika u struci. Uz to se putem seminara razvijaju njihove stručne i komunikacijske vještine. Ovisno o odabiru student se na ovoj godini upoznao s osnovama programiranja ili je stekao temeljna znanja iz fizike. Na trećoj godini studija studenti stječu temeljna znanja iz kombinatorike i diskretne matematike, vjerojatnosti i statistike, teorije brojeva, običnih diferencijalnih jednadžbi, numeričke matematike i pedagogije. Odabirom dvaju od četiriju izbornih modula (algebra, analiza, geometrija, računarstvo) temeljitije se upoznaju dva matematička područja.

Sveučilišni prvostupnici edukacije matematike stekli su ove kompetencije: a) poznavanje i razumijevanje: - osnovnih pojmova iz svih matematičkih grana i računarstva, - osnovnih pojmova iz područja odgojno-obrazovnih znanosti, - ključne koncepte razvoja ICT-a; b) rješavanje problema: - algebra, analiza, diskretna matematika, geometrija, statistika i vjerojatnost; - psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja i pedagogija; c) upotreba ICT-a: - Windows, MS Office, FrontPage; - Mathematica. d) istraživanje i praksa: - traženje i pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija; - timski rad na manjim projektnim zadacima; - prezentacija konkretnih rezultata putem seminara.

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički prva je od dviju etapa u sveučilišnome obrazovanju budućih nastavnika matematike i/ili informatike u osnovnoj i srednjim školama. Drugu etapu predstavlja dvogodišnji diplomski sveučilišni studij Matematika (i informatika); smjer: nastavnički. Sveučilišni prvostupnici edukacije matematike osposobljeni su za različita tehnička zanimanja i poslove u gospodarstvu, državnoj upravi i javnome sektoru koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna znanja iz područja matematike i računarstva, sposobnost matematičkoga modeliranja i rješavanja različitih problema, poznavanje statistike, sposobnost organizacije, analize i prezentacije podataka te primjenu ICT-a.

Nastavak obrazovanja

Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički prva je od dviju etapa u sveučilišnome obrazovanju budućih nastavnika matematike i/ili informatike u osnovnoj i srednjim školama. Drugu etapu predstavlja dvogodišnji diplomski sveučilišni studij Matematika (i informatika); smjer: nastavnički. Sveučilišni prvostupnici edukacije matematike osposobljeni su za različita tehnička zanimanja i poslove u gospodarstvu, državnoj upravi i javnome sektoru koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna znanja iz područja matematike i računarstva, sposobnost matematičkoga modeliranja i rješavanja različitih problema, poznavanje statistike, sposobnost organizacije, analize i prezentacije podataka te primjenu ICT-a.


Geografija i povijest; smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hidrogeografija (38789)
Orešić, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
6.0 Historiografski praktikum (60677)
Nikolić Jakus, Z.; Ograjšek Gorenjak, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
4.0 Klimatologija (38788)
Filipčić, A.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
7.0 Statističke i grafičke metode u geografiji (38787)
Bašić, K.
0,0,0
60
(45P+15A )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
ECTS ONGP - obvezni izborni predmeti 1. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, obavezni izb. pov. predmeti - 1. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (38801)
Kuntić Makvić, B.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
7.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (38802)
Kuntić Makvić, B.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
4.0 Povijest ranih civilizacija (38799)
Osterman, J.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
2.0 Povijest ranih civilizacija (38800)
Osterman, J.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Demogeografija (38791)
Bašić, K.
0,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
3.0 Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka (38807)
Prlender, I.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
5.0 Kartografija (38790)
Spevec, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije I (44577)
0,0,0
60
(60T )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 2. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni geog. predmeti - 2. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija mora (38794)
Orešić, D.
0,0,0
45
(45P )
2, 4 INFO
3.0 Industrijska geografija (38795)
Stiperski, Z.; Lončar, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Kulturna geografija (38796)
Šakaja, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Mineralogija i petrologija (46593)
Kurtanjek, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Politička geografija (38797)
Stiperski, Z.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS ONGP - obvezni izborni predmeti 2. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, obavezni izb. pov. predmeti - 2. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (38803)
Grgin, B.; Gračanin, H.
0,0,0
90
(60P+30S )
2 INFO
5.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (38804)
Grgin, B.; Gračanin, H.
0,0,0
60
(60P )
2 INFO
7.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka (38805)
Budak, N.; Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
90
(60P+30S )
2 INFO
5.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka (38806)
Budak, N.; Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
60
(60P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska geografija (60308)
Jakovčić, M.
0,0,0
60
(45P+15S )
3 INFO
5.0 Geologija (60383)
Moro, A.; Kurtanjek, D.; Pezelj, Đ.
0,0,0
45
(30P+15A )
3 INFO
6.0 Hrvatska povijest ranoga novog vijeka (60685)
Moačanin, N.; Štefanec, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
3 INFO
5.0 Urbana geografija (60382)
Njegač, D.; Prelogović, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS ONGP - obvezni izborni predmeti 3. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, obavezni izb. pov. predmeti - 3. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (60686)
Blažević, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
3.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (60689)
Blažević, Z.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka (60688)
Petrić, H.; Šarić, M.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
6.0 Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka (60691)
Petrić, H.; Šarić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Geomorfologija (60385)
Faivre, S.
0,0,0
60
(30P+30A )
4 INFO
6.0 Hrvatska povijest 19. stoljeća (60695)
Iveljić, I.; Strecha, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije II (60528)
0,0,0
60
(60T )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
4 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 4. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni geog. predmeti - 4. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija mora (38794)
Orešić, D.
0,0,0
45
(45P )
2, 4 INFO
3.0 Industrijska geografija (38795)
Stiperski, Z.; Lončar, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Kulturna geografija (38796)
Šakaja, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Mineralogija i petrologija (46593)
Kurtanjek, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Politička geografija (38797)
Stiperski, Z.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Prometna geografija (60398)
Jakovčić, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
4 INFO
3.0 Regionalna klimatologija (60861)
Filipčić, A.
0,0,0
45
(15P+30S )
4 INFO
3.0 Urbani sistemi svijeta (61213)
Njegač, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
4 INFO
ECTS ONGP - obvezni izborni predmeti 4. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, obavezni izb. pov. predmeti - 4. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (60697)
Agičić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (60699)
Agičić, D.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća (60698)
Roksandić, D.; Holjevac, Ž.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
6.0 Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća (60701)
Roksandić, D.; Holjevac, Ž.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Europska i svjetska povijest 1918.-1945. (60706)
Ograjšek Gorenjak, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Historijska geografija Hrvatske (60526)
Vuk, R.
0,0,0
45
(15P+30S )
5 INFO
6.0 Hrvatska povijest 1918.-1945. (60707)
Šute, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
3.0 Povijest historiografije (60709)
Agičić, D.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
5.0 Ruralna geografija (60412)
Lukić, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 5. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni geog. predmeti - 5. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija Angloamerike (46588)
Šakaja, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije (46590)
Filipčić, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Istočne Azije (46587)
Njegač, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Jugoistočne Europe (46585)
Radeljak Kaufmann, P.
0,0,0
45
(45P )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike (46589)
Faivre, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Uvod u astronomiju (60494)
Pavlovski, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
7.0 Grčki i rimski svijet (78084)
Kuntić Makvić, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
4.0 Historiografija o Francuskoj revoluciji (78076)
Agičić, D.
0,0,0
30
(30S )
5 INFO
3.0 Hrvatska epigrafija i paleografija I (69884)
Matijević-Sokol, M.; Galović, T.; Botica, I.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
4.0 Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici (78078)
Kuntić Makvić, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
5.0 Latinska epigrafija srednjega vijeka (78085)
Matijević-Sokol, M.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Osmansko Carstvo I (1300-1600) (172619)
Kursar, V.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
4.0 Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu (95789)
Štefanec, N.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
4.0 Politika i propaganda u 20. stoljeću (78077)
Klasić, H.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Povijest islama I (172620)
Moačanin, N.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Povijest Osmanskog Carstva (78581)
Jurin Starčević, K.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Uvod u čitanje starih karata (62896)
Altić, M.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Uvod u njemačku paleografiju I (78083)
Lazanin, S.
0,0,0
30
(30S )
5 INFO
3.0 "Vojna revolucija" i vojna povijest 14-17 st. (95788)
Budak, N.; Grgin, B.
0,0,0
30
(30S )
5 INFO
4.0 Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I (78089)
Sikirić Assouline, Z.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine (60714)
Klasić, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Geografija Hrvatske (60441)
Njegač, D.
0,0,0
75
(45P+30S )
6 INFO
6.0 Hrvatska povijest nakon 1945. godine (60715)
Previšić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Suvremena historiografija - teorije i metode (60716)
Blažević, Z.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije III (60445)
0,0,0
60
(60T )
6 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 6. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni geog. predmeti - 6. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija Afrike (46600)
Vuk, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Geografija Azije (46598)
Stiperski, Z.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Geografija Rusije (46597)
Šakaja, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Geografija slabije razvijenih zemalja (85202)
Prelogović, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Sredozemlje (44572)
Fuerst-Bjeliš, B.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Uvod u japanske studije (46599)
Lončar, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest (78103)
Sikirić Assouline, Z.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Kartografski izvori za hrvatsku povijest (78091)
Altić, M.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Osmansko Carstvo II (1600.-1922.) (167476)
Kursar, V.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Povijest Holokausta (153344)
Hutinec, G.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Povijest islama II (167475)
Moačanin, N.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Povijest Republike Turske (78592)
Jurin Starčević, K.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba (70420)
Vranješ-Šoljan, B.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
2.0 Povijest velike seobe naroda (167451)
Gračanin, H.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
4.0 Srednjevjekovno seljaštvo (70485)
Grgin, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
4.0 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji (78100)
Pisk, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Sukob Tito Staljin i Goli otok (153356)
Previšić, M.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18. st.) (167477)
Kursar, V.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Turska Hrvatska (78088)
Moačanin, N.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Uvod u njemačku paleografiju II (78097)
Lazanin, S.
0,0,0
30
(30S )
6 INFO
4.0 Zagreb u srednjem vijeku (167447)
Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Didaktika povijesti I (154186)
Koren, S.
0,0,0
75
(30P+15PK+30S )
7 INFO
4.0 Geoekologija i zaštita okoliša (44575)
Buzjak, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
7 INFO
4.0 Pedagogija (60720)
Bilić, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
7 INFO
3.0 Pomoćne povijesne znanosti I (60717)
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
3.0 Sociologija obrazovanja (60719)
Vukelić, A.; Karajić, N.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
5.0 Turistička geografija (60466)
Opačić, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
7 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 7. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni pov. predmeti - 7. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska historija (172630)
Petrić, H.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
5.0 Habsburška Monarhija: imperijalna baština (172631)
Petrić, H.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
5.0 Historijska demografija (172632)
Jurin Starčević, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
6.0 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme (172635)
Holjevac, Ž.; Agičić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
7 INFO
6.0 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (172636)
Iveljić, I.; Strecha, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
7 INFO
3.0 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku (95975)
Vedriš, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
3.0 Od staleškog ka modernom građanstvu (172633)
Iveljić, I.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
4.0 Poljska u 19. i 20. stoljeću (78106)
Agičić, D.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
4.0 Povijest Dubrovačke Republike (172624)
Prlender, I.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
5.0 Povijest Grčke i Rima II (172621)
Kuntić Makvić, B.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
4.0 Povijest Jugoslavije 1918. - 1945. (172773)
Šute, I.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
5.0 Povijest starog Istoka II (172622)
Olujić, B.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
6.0 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa (172625)
Budak, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
6.0 Rođaci i bližnji. Obiteljske strukture u srednjem vijeku (172637)
Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
7 INFO
4.0 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje (172626)
Prlender, I.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
6.0 Srednjovjekovno plemstvo (172627)
Grgin, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
5.0 Stara povijest hrvatskih zemalja II (172623)
Kuntić Makvić, B.; Olujić, B.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
4.0 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine (172772)
Prlender, I.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (46533)
Tot, D.; Maras, N.
0,0,0
45
(45P )
8 INFO
7.0 Didaktika povijesti II (153668)
Koren, S.
0,0,0
75
(30P+15PK+30S )
8 INFO
3.0 Geografija Europe (60723)
Prelogović, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
8 INFO
3.0 Pomoćne povijesne znanosti II (60721)
Matijević-Sokol, M.
0,0,0
30
(30P )
8 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije IV (60480)
0,0,0
60
(60T )
8 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 8. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni pedagoški predmeti - 8. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (85214)
Ljubin Golub, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
8 INFO
4.0 Upravljanje razredom (85219)
Miljković, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
8 INFO
4.0 Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije (172647)
Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Historijska antropologija staroga svijeta II. (172638)
Osterman, J.; Olujić, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
6.0 Hrvatska historiografija u 20. stoljeću (78114)
Agičić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
6.0 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću (167478)
Šute, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
4.0 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije (78113)
Anušić, N.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
4.0 Javna povijest (167456)
Agičić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Kristijanizacija Rimskog Carstva (102300)
Vedriš, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Kršćanstvo u srednjem vijeku I. (167484)
Vedriš, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Mletačka Republika: imperijalna baština (172641)
Šarić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Osmansko Carstvo: imperijalna baština (172644)
Jurin Starčević, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. (172645)
Goldstein, I.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
3.0 Prvi svjetski rat (102298)
Holjevac, Ž.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
3.0 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća (172646)
Ograjšek Gorenjak, I.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
4.0 Srednjovjekovno seljaštvo (167482)
Grgin, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Urbana povijest (167481)
Budak, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Vjerska povijest (172642)
Roksandić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Vojna i vojnokrajiška povijest (172643)
Roksandić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografske osnove globalizacije (44568)
Lončar, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
9 INFO
5.0 Metodika nastave geografije I (60484)
Curić, Z.
0,0,0
60
(60P )
9 INFO
5.0 Praksa iz nastave povijesti u školi (60725)
Koren, S.
0,0,0
30
(30S )
9 INFO
8.0 Psihologija (60724)
Ljubin Golub, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS ONGP - Diplomski seminar I 9. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni diplomski predmeti - 9. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Diplomska radionica I (60727)
0,0,0
30
(30S )
9 INFO
6.0 Diplomski seminar I (60726)
0,0,0
30
(30S )
9 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 9. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni geografski predmeti - 9. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 E-škola geografije (46592)
Faivre, S.
0,0,0
45
(45S )
9 INFO
3.0 Geografija Angloamerike (46588)
Šakaja, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije (46590)
Filipčić, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Istočne Azije (46587)
Njegač, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Jugoistočne Europe (46585)
Radeljak Kaufmann, P.
0,0,0
45
(45P )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike (46589)
Faivre, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Primjena računala u nastavi geografije (60728)
Spevec, D.; Vuk, R.
0,0,0
45
(15P+30A )
9 INFO
3.0 Uvod u astronomiju (60494)
Pavlovski, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (60729)
Đuranović, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
10 INFO
6.0 Metodička praksa iz geografije (60499)
Vuk, R.
0,0,0
90
(90M )
10 INFO
5.0 Metodika nastave geografije II (60497)
Vuk, R.
0,0,0
60
(15P+45S )
10 INFO
ECTS ONGP - Diplomski seminar II 10. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni diplomski predmeti - 10. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Diplomska radionica II (60731)
0,0,0
30
(30S )
10 INFO
11.0 Diplomski seminar II (60730)
0,0,0
30
(30S )
10 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 10. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni pov. predmeti - 10. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije (172647)
Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Historijska antropologija staroga svijeta II. (172638)
Osterman, J.; Olujić, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
6.0 Hrvatska historiografija u 20. stoljeću (78114)
Agičić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
6.0 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću (167478)
Šute, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
4.0 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije (78113)
Anušić, N.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
4.0 Javna povijest (167456)
Agičić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Kristijanizacija Rimskog Carstva (102300)
Vedriš, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Kršćanstvo u srednjem vijeku I. (167484)
Vedriš, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Mletačka Republika: imperijalna baština (172641)
Šarić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Osmansko Carstvo: imperijalna baština (172644)
Jurin Starčević, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. (172645)
Goldstein, I.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
3.0 Prvi svjetski rat (102298)
Holjevac, Ž.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
3.0 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća (172646)
Ograjšek Gorenjak, I.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
4.0 Srednjovjekovno seljaštvo (167482)
Grgin, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Urbana povijest (167481)
Budak, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Vjerska povijest (172642)
Roksandić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Vojna i vojnokrajiška povijest (172643)
Roksandić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hidrogeografija (38789)
Orešić, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
6.0 Historiografski praktikum (60677)
Nikolić Jakus, Z.; Ograjšek Gorenjak, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
4.0 Klimatologija (38788)
Filipčić, A.
0,0,0
45
(30P+15A )
1 INFO
7.0 Statističke i grafičke metode u geografiji (38787)
Bašić, K.
0,0,0
60
(45P+15A )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
ECTS ONGP - obvezni izborni predmeti 1. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, obavezni izb. pov. predmeti - 1. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (38801)
Kuntić Makvić, B.
0,0,0
45
(45P )
1 INFO
7.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (38802)
Kuntić Makvić, B.
0,0,0
75
(45P+30S )
1 INFO
4.0 Povijest ranih civilizacija (38799)
Osterman, J.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
2.0 Povijest ranih civilizacija (38800)
Osterman, J.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Demogeografija (38791)
Bašić, K.
0,0,0
45
(30P+15A )
2 INFO
3.0 Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka (38807)
Prlender, I.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
5.0 Kartografija (38790)
Spevec, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije I (44577)
0,0,0
60
(60T )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 2. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni geog. predmeti - 2. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija mora (38794)
Orešić, D.
0,0,0
45
(45P )
2, 4 INFO
3.0 Industrijska geografija (38795)
Stiperski, Z.; Lončar, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Kulturna geografija (38796)
Šakaja, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Mineralogija i petrologija (46593)
Kurtanjek, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Politička geografija (38797)
Stiperski, Z.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS ONGP - obvezni izborni predmeti 2. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, obavezni izb. pov. predmeti - 2. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (38803)
Grgin, B.; Gračanin, H.
0,0,0
90
(60P+30S )
2 INFO
5.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (38804)
Grgin, B.; Gračanin, H.
0,0,0
60
(60P )
2 INFO
7.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka (38805)
Budak, N.; Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
90
(60P+30S )
2 INFO
5.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka (38806)
Budak, N.; Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
60
(60P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska geografija (60308)
Jakovčić, M.
0,0,0
60
(45P+15S )
3 INFO
5.0 Geologija (60383)
Moro, A.; Kurtanjek, D.; Pezelj, Đ.
0,0,0
45
(30P+15A )
3 INFO
6.0 Hrvatska povijest ranoga novog vijeka (60685)
Moačanin, N.; Štefanec, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
3 INFO
5.0 Urbana geografija (60382)
Njegač, D.; Prelogović, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS ONGP - obvezni izborni predmeti 3. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, obavezni izb. pov. predmeti - 3. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (60686)
Blažević, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
3.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (60689)
Blažević, Z.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka (60688)
Petrić, H.; Šarić, M.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
6.0 Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka (60691)
Petrić, H.; Šarić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Geomorfologija (60385)
Faivre, S.
0,0,0
60
(30P+30A )
4 INFO
6.0 Hrvatska povijest 19. stoljeća (60695)
Iveljić, I.; Strecha, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije II (60528)
0,0,0
60
(60T )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
4 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 4. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni geog. predmeti - 4. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija mora (38794)
Orešić, D.
0,0,0
45
(45P )
2, 4 INFO
3.0 Industrijska geografija (38795)
Stiperski, Z.; Lončar, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Kulturna geografija (38796)
Šakaja, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Mineralogija i petrologija (46593)
Kurtanjek, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Politička geografija (38797)
Stiperski, Z.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Prometna geografija (60398)
Jakovčić, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
4 INFO
3.0 Regionalna klimatologija (60861)
Filipčić, A.
0,0,0
45
(15P+30S )
4 INFO
3.0 Urbani sistemi svijeta (61213)
Njegač, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
4 INFO
ECTS ONGP - obvezni izborni predmeti 4. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, obavezni izb. pov. predmeti - 4. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (60697)
Agičić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (60699)
Agičić, D.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća (60698)
Roksandić, D.; Holjevac, Ž.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
6.0 Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća (60701)
Roksandić, D.; Holjevac, Ž.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Europska i svjetska povijest 1918.-1945. (60706)
Ograjšek Gorenjak, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Historijska geografija Hrvatske (60526)
Vuk, R.
0,0,0
45
(15P+30S )
5 INFO
6.0 Hrvatska povijest 1918.-1945. (60707)
Šute, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
3.0 Povijest historiografije (60709)
Agičić, D.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
5.0 Ruralna geografija (60412)
Lukić, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 5. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni geog. predmeti - 5. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija Angloamerike (46588)
Šakaja, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije (46590)
Filipčić, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Istočne Azije (46587)
Njegač, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Jugoistočne Europe (46585)
Radeljak Kaufmann, P.
0,0,0
45
(45P )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike (46589)
Faivre, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Uvod u astronomiju (60494)
Pavlovski, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
7.0 Grčki i rimski svijet (78084)
Kuntić Makvić, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
4.0 Historiografija o Francuskoj revoluciji (78076)
Agičić, D.
0,0,0
30
(30S )
5 INFO
3.0 Hrvatska epigrafija i paleografija I (69884)
Matijević-Sokol, M.; Galović, T.; Botica, I.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
4.0 Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici (78078)
Kuntić Makvić, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
5.0 Latinska epigrafija srednjega vijeka (78085)
Matijević-Sokol, M.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Osmansko Carstvo I (1300-1600) (172619)
Kursar, V.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
4.0 Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu (95789)
Štefanec, N.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
4.0 Politika i propaganda u 20. stoljeću (78077)
Klasić, H.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Povijest islama I (172620)
Moačanin, N.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Povijest Osmanskog Carstva (78581)
Jurin Starčević, K.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Uvod u čitanje starih karata (62896)
Altić, M.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Uvod u njemačku paleografiju I (78083)
Lazanin, S.
0,0,0
30
(30S )
5 INFO
3.0 "Vojna revolucija" i vojna povijest 14-17 st. (95788)
Budak, N.; Grgin, B.
0,0,0
30
(30S )
5 INFO
4.0 Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I (78089)
Sikirić Assouline, Z.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine (60714)
Klasić, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Geografija Hrvatske (60441)
Njegač, D.
0,0,0
75
(45P+30S )
6 INFO
6.0 Hrvatska povijest nakon 1945. godine (60715)
Previšić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Suvremena historiografija - teorije i metode (60716)
Blažević, Z.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije III (60445)
0,0,0
60
(60T )
6 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 6. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni geog. predmeti - 6. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografija Afrike (46600)
Vuk, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Geografija Azije (46598)
Stiperski, Z.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Geografija Rusije (46597)
Šakaja, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Geografija slabije razvijenih zemalja (85202)
Prelogović, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Sredozemlje (44572)
Fuerst-Bjeliš, B.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Uvod u japanske studije (46599)
Lončar, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest (78103)
Sikirić Assouline, Z.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Kartografski izvori za hrvatsku povijest (78091)
Altić, M.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Osmansko Carstvo II (1600.-1922.) (167476)
Kursar, V.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Povijest Holokausta (153344)
Hutinec, G.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Povijest islama II (167475)
Moačanin, N.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Povijest Republike Turske (78592)
Jurin Starčević, K.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba (70420)
Vranješ-Šoljan, B.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
2.0 Povijest velike seobe naroda (167451)
Gračanin, H.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
4.0 Srednjevjekovno seljaštvo (70485)
Grgin, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
4.0 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji (78100)
Pisk, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Sukob Tito Staljin i Goli otok (153356)
Previšić, M.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18. st.) (167477)
Kursar, V.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Turska Hrvatska (78088)
Moačanin, N.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Uvod u njemačku paleografiju II (78097)
Lazanin, S.
0,0,0
30
(30S )
6 INFO
4.0 Zagreb u srednjem vijeku (167447)
Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Didaktika povijesti I (154186)
Koren, S.
0,0,0
75
(30P+15PK+30S )
7 INFO
4.0 Geoekologija i zaštita okoliša (44575)
Buzjak, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
7 INFO
4.0 Pedagogija (60720)
Bilić, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
7 INFO
3.0 Pomoćne povijesne znanosti I (60717)
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
3.0 Sociologija obrazovanja (60719)
Vukelić, A.; Karajić, N.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
5.0 Turistička geografija (60466)
Opačić, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
7 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 7. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni pov. predmeti - 7. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska historija (172630)
Petrić, H.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
5.0 Habsburška Monarhija: imperijalna baština (172631)
Petrić, H.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
5.0 Historijska demografija (172632)
Jurin Starčević, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
6.0 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme (172635)
Holjevac, Ž.; Agičić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
7 INFO
6.0 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (172636)
Iveljić, I.; Strecha, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
7 INFO
3.0 Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku (95975)
Vedriš, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
3.0 Od staleškog ka modernom građanstvu (172633)
Iveljić, I.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
4.0 Poljska u 19. i 20. stoljeću (78106)
Agičić, D.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
4.0 Povijest Dubrovačke Republike (172624)
Prlender, I.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
5.0 Povijest Grčke i Rima II (172621)
Kuntić Makvić, B.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
4.0 Povijest Jugoslavije 1918. - 1945. (172773)
Šute, I.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
5.0 Povijest starog Istoka II (172622)
Olujić, B.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
6.0 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa (172625)
Budak, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
6.0 Rođaci i bližnji. Obiteljske strukture u srednjem vijeku (172637)
Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
7 INFO
4.0 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje (172626)
Prlender, I.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
6.0 Srednjovjekovno plemstvo (172627)
Grgin, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
7 INFO
5.0 Stara povijest hrvatskih zemalja II (172623)
Kuntić Makvić, B.; Olujić, B.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
4.0 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine (172772)
Prlender, I.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (46533)
Tot, D.; Maras, N.
0,0,0
45
(45P )
8 INFO
7.0 Didaktika povijesti II (153668)
Koren, S.
0,0,0
75
(30P+15PK+30S )
8 INFO
3.0 Geografija Europe (60723)
Prelogović, V.
0,0,0
45
(30P+15S )
8 INFO
3.0 Pomoćne povijesne znanosti II (60721)
Matijević-Sokol, M.
0,0,0
30
(30P )
8 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije IV (60480)
0,0,0
60
(60T )
8 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 8. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni pedagoški predmeti - 8. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja (85214)
Ljubin Golub, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
8 INFO
4.0 Upravljanje razredom (85219)
Miljković, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
8 INFO
4.0 Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije (172647)
Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Historijska antropologija staroga svijeta II. (172638)
Osterman, J.; Olujić, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
6.0 Hrvatska historiografija u 20. stoljeću (78114)
Agičić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
6.0 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću (167478)
Šute, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
4.0 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije (78113)
Anušić, N.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
4.0 Javna povijest (167456)
Agičić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Kristijanizacija Rimskog Carstva (102300)
Vedriš, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Kršćanstvo u srednjem vijeku I. (167484)
Vedriš, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Mletačka Republika: imperijalna baština (172641)
Šarić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Osmansko Carstvo: imperijalna baština (172644)
Jurin Starčević, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. (172645)
Goldstein, I.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
3.0 Prvi svjetski rat (102298)
Holjevac, Ž.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
3.0 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća (172646)
Ograjšek Gorenjak, I.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
4.0 Srednjovjekovno seljaštvo (167482)
Grgin, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Urbana povijest (167481)
Budak, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Vjerska povijest (172642)
Roksandić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Vojna i vojnokrajiška povijest (172643)
Roksandić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografske osnove globalizacije (44568)
Lončar, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
9 INFO
5.0 Metodika nastave geografije I (60484)
Curić, Z.
0,0,0
60
(60P )
9 INFO
5.0 Praksa iz nastave povijesti u školi (60725)
Koren, S.
0,0,0
30
(30S )
9 INFO
8.0 Psihologija (60724)
Ljubin Golub, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS ONGP - Diplomski seminar I 9. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni diplomski predmeti - 9. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Diplomska radionica I (60727)
0,0,0
30
(30S )
9 INFO
6.0 Diplomski seminar I (60726)
0,0,0
30
(30S )
9 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 9. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni geografski predmeti - 9. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 E-škola geografije (46592)
Faivre, S.
0,0,0
45
(45S )
9 INFO
3.0 Geografija Angloamerike (46588)
Šakaja, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije (46590)
Filipčić, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Istočne Azije (46587)
Njegač, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Jugoistočne Europe (46585)
Radeljak Kaufmann, P.
0,0,0
45
(45P )
5, 9 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike (46589)
Faivre, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
3.0 Primjena računala u nastavi geografije (60728)
Spevec, D.; Vuk, R.
0,0,0
45
(15P+30A )
9 INFO
3.0 Uvod u astronomiju (60494)
Pavlovski, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
5, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (60729)
Đuranović, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
10 INFO
6.0 Metodička praksa iz geografije (60499)
Vuk, R.
0,0,0
90
(90M )
10 INFO
5.0 Metodika nastave geografije II (60497)
Vuk, R.
0,0,0
60
(15P+45S )
10 INFO
ECTS ONGP - Diplomski seminar II 10. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni diplomski predmeti - 10. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Diplomska radionica II (60731)
0,0,0
30
(30S )
10 INFO
11.0 Diplomski seminar II (60730)
0,0,0
30
(30S )
10 INFO
ECTS ONGP - izborni predmeti 10. semestar
=> Objedinjeni nastavnički studij geografija i povijesti, izborni pov. predmeti - 10. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije (172647)
Nikolić Jakus, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Historijska antropologija staroga svijeta II. (172638)
Osterman, J.; Olujić, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
6.0 Hrvatska historiografija u 20. stoljeću (78114)
Agičić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
6.0 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću (167478)
Šute, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
10, 8 INFO
4.0 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije (78113)
Anušić, N.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
4.0 Javna povijest (167456)
Agičić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Kristijanizacija Rimskog Carstva (102300)
Vedriš, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Kršćanstvo u srednjem vijeku I. (167484)
Vedriš, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Mletačka Republika: imperijalna baština (172641)
Šarić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Osmansko Carstvo: imperijalna baština (172644)
Jurin Starčević, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. (172645)
Goldstein, I.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
3.0 Prvi svjetski rat (102298)
Holjevac, Ž.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
3.0 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća (172646)
Ograjšek Gorenjak, I.
0,0,0
30
(30P )
10, 8 INFO
4.0 Srednjovjekovno seljaštvo (167482)
Grgin, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
4.0 Urbana povijest (167481)
Budak, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Vjerska povijest (172642)
Roksandić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO
5.0 Vojna i vojnokrajiška povijest (172643)
Roksandić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
10, 8 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj