Kolokviji - zadaci i rješenja

Termini kolokvija u akademskoj 2020./2021. godini:

  • Prvi kolokvij: utorak 01.12.2020., 08:00h
  • Drugi kolokvij: utorak 16.02.2021., 08:00h
  • Popravni kolokvij: četvrtak 04.03.2021., 12:00h

 

 

Akademska godina

Kolokvij

 

 

2020./2021.

Prvi kolokvij

Drugi kolokvij

Zadaci

 

Rješenja

 

2019./2020.

Prvi kolokvij

Drugi kolokvij

Zadaci

Zadaci

Rješenja

Rješenja

2018./2019.

Prvi kolokvij

Drugi kolokvij

Zadaci

Zadaci

Rješenja

Rješenja

2017./2018.

Prvi kolokvij

Drugi kolokvij

Zadaci

Zadaci

Rješenja

Rješenja