Natječaji

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, na Euraxess portalu, na internetskim stranicama PMF-a i u „Universitasu“ od dana 14. 07. 2017. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“, na Euraxess portalu, na internetskim stranicama PMF-a i u „Universitasu“ od dana 14. 07. 2017. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja - da su izabrani pristupnici Fran Rebrina, mag. biol. exp. i Marina Tetkov, mag. biol. exp.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti