Diplomski radovi u tijeku

 

Mentor student/ica Smjer Naslov Datum odobrenja

Dr. sc. Nikša Krstulović

Suvoditelj: Doc. dr. sc. Nenad Pavin

Tamara Bajan PFI Laserski proizvedene plazme i sinteza nanočestica u tekućinama 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Ivana Belošević IST Razvoj komore za kompresiju i hlađenje snopa miona 11.3.2014.

Dr. sc. Caroline Andreazza

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Krešo Zadro

Hana Bjelajac PFI Proučavanje bimetalnih nanočestica: morfološki i strukturni efekti na ovisnost strukture nanočestice o veličini 11.3.2014.

Dr. sc. Dario Hrupec

Suvoditelj: Pof. dr. sc. Matko Milin

Mislav Brčić DIFEX Ovisnost učestalosti opaženih visokoenergijskih događaja o zenitnom kutu za Černkovljeve teleskope 10.9.2013.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Ivan Brešić PFT Primjena digitalnog procesuiranja signala u koincidentnim mjerenjima s LSO scintilacijskim detektorima 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Mirta Dumančić IST Razvoj komore vremenske projekcije za sPHENIX eksperiment 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Damir Pajić Nataša Gotal PF Fizika munja i gromova 11.3.2014.

Dr. sc. Tihomir Surić

suvoditelj:

prof. dr. sc. Mirko Planinić

Dragan Gomerčić PF Modeli emisije visokoenergetskih gama-zraka u relativističkim mlazovima aktivnih galaktičkih jezgara 08.12.2009.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Ida Herak PFI Fizika ranog svemira 12.3.2013.

Dr. sc. Antonio Šiber

Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Pavin

Marko Hutinski PFI Usporedba zrcaljenja na paraboličnim i sfernim zrcalima i značenje paraksijalne aproksimacije u geometrijskoj optici 12.3.2013.
Dr. sc. Tomislav Suligoj Vedran Ivanić IST Transportna svojstva šupljina u nanometarskim germanijskim tranzistorskim strukturama 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Iva Jarec PFI Matematičko modeliranje raspodjela veličina čestica određenih visoko-razlučivom transmisijskom elektronskom mkroskopijom 9.9.2014
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Natalija Karlović PF Istraživanje utjecaja dinamike molekularnih motora pri osciliaciji jezgre 11.3.2014.

Dr. sc. Roman Brajša

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Denis Sunko

Matej Kuhar IST Modeliranje zračenja Sunčeve atmosfere na sub-mm, mm i cm valnim duljinama 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Marin Luketić PF Obrada rezultata mjerenja pomoću programskog jezika R 8.4.2014.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Ivor Madžar PFI Dinamički modeli filotaksije 11.3.2014.

Prof. dr. sc. Boris Podobnik

Suvoditelj: Dr. sc. Maja Planinić

Marko Malenica PF Teorija katastrofe 12.3.2013.
Izv. prof. dr. sc. Mario Basletić Branimir Mihaljević IST Magnetotransportna svojstva anizotropnih organskih vodiča (TMTTF)2ReO4 i α-(BEDT-TTF)2I3 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Vernesa Smolčić Dinko Milaković IST Astrofizičke značajke iz optičke spektroskopije kvazara 11.3.2014.
Dr. sc. Mario Stipčević Davor Milevoj DIF-TH Utjecaj gama zraka na detektor fotona 10.09.2013
Doc. dr. sc. Damir Pajić Stjepan Mlinarić PFI Multiferoici 12.3.2013.
Prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović Tomislav Nazifović PFI Modeliranje prijenosa raspršenog zračenja u svemiru 25.9.2013
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Jelena Petković DIF-TH Određivanje spektra antineutrina iz ß-raspada 9.9.2014.
Doc. dr. sc. Damir Pajić Lucija Pavelić PFI Određivanje raspodjele veličina magnetskih nanočestica iz mjerenja magnetizacije evolucijskim algoritmom 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Damir Bosnar Luka Pavelić PFI Mjerenje energije gama zraka kod raspada orto-pozitronija 11.3.2014.

Dr. sc. Marko Kralj

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Denis Sunko

Borna Pielić IST Dvodimenzionalni materijali nakon grafena 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Dora Polić PF Stohastički model dineinski ovisnih oscilacija jezgre 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Amon Ilakovac Goran Popara IST Tri metode izračunavanja radijativnih procesa s narušenjem leptonskog okusa 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Emil Tafra Jure Prološčić PF Električna otpornost kod anizotropnih materijala 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Krešimir Kumerički Marko Rupčić PFI Objektno-orijentirano sučelje za baze astronomskih objekata 12.02.2013.
Prof. dr. sc. Damir Veža Ivica Sertić PFI Upotreba Peltierovog elementa u diodnim laserima 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Maro Cvitan Krešimir Srkulj PFI Izrada interaktivnih zadataka iz programiranja 12.3.2013.

Dr. sc. Vito Despoja

suvoditelj: dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc

Krešimir Matija Stamać PFT Istraživanje površinskih elektronskih stanja na površini srebra (Ag-III) upotrebom AB INITIO metode 11.10.2011.
Prof. dr. sc. Vladimir Paar Tomislav Starčić PMF Prostor i vrijeme teorije relativnosti u školskoj nastavi 14.9.2010.
Doc. dr. sc. Tihomir Vukelja Dina Subašić PF Einstein i kvant svijetlosti 9.9.2014.

Dr. sc. Ivica Živković

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Damir Bosnar

Veronika Sunko IST Magnetska dinamika dvoslojnog manganita La1.4Sr1.6Mn2O7 11.3.2014.

Dr. sc. Robert Pezer

Suvoditelj: Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Ivica Trtinjak PFI Termodinamika integrirajućih plinova 11.3.2014.

Dr. sc. Anđelo Samsarov

Suvoditelj: Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Nikola Uzelac PFI Diracov oscilator i kvantni Hallov efekt 8.4.2014.
Dr. sc. Davorin Sudac
Suvoditelj:
prof. dr. sc. Damir Bosnar
Gregor Vrcelj PFI Detekcija eksploziva pomoću nuklearnih analitičkih metoda 13.03.2012.
Prof.dr.sc.Krešimir Pavlovski Nikola Živković IST Određivanje udaljenosti Galaksije M33 pomoću dvojnog sustava zvijezda  

 


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu