Diplomski radovi u tijeku

 

Mentor student/ica Smjer Naslov Datum odobrenja

Dr. sc. Nikša Krstulović

Suvoditelj: Doc. dr. sc. Nenad Pavin

Tamara Bajan PFI Laserski proizvedene plazme i sinteza nanočestica u tekućinama 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Vito Despoja Ivan Banić PFI Primjena numeričke metode Runge-Kutta na rješavnje problema početnih i rubnih uvjeta 12.3.2013.
Dr. sc. Maja Planinić Daniela Basar PFI Učeničke konceptualne poteškoće u hidrostatici 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Ivana Belošević IST Razvoj komore za kompresiju i hlađenje snopa miona 11.3.2014.

Dr. sc. Caroline Andreazza

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Krešo Zadro

Hana Bjelajac PFI Proučavanje bimetalnih nanočestica 11.3.2014.

Dr. sc. Davorka Herak

Patricia Bogdanović PFI Odabrani geofizički koncepti u nastavi fizike za srednje škole 11.3.2014.

Dr. sc. Dario Hrupec

Suvoditelj: Pof. dr. sc. Matko Milin

Mislav Brčić DIFEX Ovisnost učestalosti opaženih visokoenergijskih događaja o zenitnom kutu za Černkovljeve teleskope 10.9.2013.

Dr. sc. Tonči Tadić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Nikola Brčić IST Pulsirani ionski snopovi za dvostruko ozračavanje ionima 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Ivan Brešić PFT Primjena digitalnog procesuiranja signala u koincidentnim mjerenjima s LSO scintilacijskim detektorima 12.3.2013.
Prof. dr. sc. Miroslav Požek Marija Došlić IST Istraživanje nabojnih i supravodljivih korelacija u kupratima pomoću nelinearne vodljivosti 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Mirta Dumančić IST Razvoj komore vremenske projekcije za sPHENIX eksperiment 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Damir Pajić Nataša Gotal PF Fizika munja i gromova 11.3.2014.

Dr. sc. Tihomir Surić

suvoditelj:

prof. dr. sc. Mirko Planinić

Dragan Gomerčić PF Modeli emisije visokoenergetskih gama-zraka u relativističkim mlazovima aktivnih galaktičkih jezgara 08.12.2009.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Ida Herak PFI Fizika ranog svemira 12.3.2013.

Dr. sc. Antonio Šiber

Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Pavin

Marko Hutinski PFI Usporedba zrcaljenja na paraboličnim i sfernim zrcalima i značenje paraksijalne aproksimacije u geometrijskoj optici 12.3.2013.
Dr. sc. Tomislav Suligoj Vedran Ivanić IST Transportna svojstva šupljina u nanometarskim germanijskim tranzistorskim strukturama 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Natalija Karlović PF Istraživanje utjecaja dinamike molekularnih motora pri osciliaciji jezgre 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Karlo Klečina PFI Osnovni principi kvantne kriptografije 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Jurica Kosić PFI Vizualizacija dinamičkih sustava pomoću programskog jezika Python 11.3.2014.

Dr. sc. Roman Brajša

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Denis Sunko

Matej Kuhar IST Modeliranje zračenja Sunčeve atmosfere na sub-mm, mm i cm valnim duljinama 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Marin Luketić PF Obrada rezultata mjerenja pomoću programskog jezika R 8.4.2014.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Ivor Madžar PFI Dinamički modeli filotaksije 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Antun Tonejc Maja Madjarić Malčak PF Povijest i fizikalne osnove očvršćivanja metalnih slitina pojavom precipitacije 20.01.2009.

Prof. dr. sc. Boris Podobnik

Suvoditelj: Dr. sc. Maja Planinić

Marko Malenica PF Teorija katastrofe 12.3.2013.
Prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski Martina Mesarić DIFEX Empirijska veza mase i luminoziteta zvijezda u galaktičkom skupu Hijade 3.7.2013.
Doc. dr. sc. Ivica Smolić Benjamin Mesić IST Birkhoffov teorem 11.3.2014.
Izv. prof. dr. sc. Mario Basletić Branimir Mihaljević IST Niskodimenzionalni i anizotropni sustavi - magnetootpor i Hallov efekt 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Vernesa Smolčić Dinko Milaković IST Astrofizičke značajke iz optičke spektroskopije kvazara 11.3.2014.
Dr. sc. Mario Stipčević Davor Milevoj DIF-TH Utjecaj gama zraka na detektor fotona 10.09.2013

Dr. sc. Vedran Rajevac

Suvoditelj: Doc. dr. sc. Davor Horvatić

Nikolina Mišak PFI Utjecaj pogrešaka pozicioniranja na izračun doze kod adjuvantnog zračenja 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Damir Pajić Stjepan Mlinarić PFI Multiferoici 12.3.2013.
Dr. sc. Ana Sušac, V. pred. Marko Movre PF Utjecaj vizualizacije na uspjeh u rješavanju zadataka iz mehanike 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović Tomislav Nazifović PFI Modeliranje prijenosa raspršenog zračenja u svemiru 25.9.2013
Izv. prof. dr. sc. Ivan Kokanović Filip Orbanić IST Utjecaj termičkog napuštanja na otpornost metalnih stakala 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Damir Pajić Lucija Pavelić PFI Određivanje raspodjele veličina magnetskih nanočestica iz mjerenja magnetizacije 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Damir Bosnar Luka Pavelić PFI Mjerenje energije gama zraka kod raspada orto-pozitronija 11.3.2014.

Dr. sc. Tatjana Šuša

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Damir Bosnar

Matej Pavin IST Produkcija Lambda hiperona u p+C sudarima 11.3.2014.

Prof. dr. sc. Milan Vrdoljak

SUvoditelj: Doc. dr. sc. Davor Horvatić

Irena Peruš PF Analiza utjecaja tla na aerodinamičke značajke krila primjenom metode noseće linije 11.3.2014.

Dr. sc. Marko Kralj

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Denis Sunko

Borna Pielić IST Dvodimenzionalni materijali nakon grafena 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Dora Polić PF Stohastički model dineinski ovisnih oscilacija jezgre 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Dean Popović IST Termoodskočni (termosalientni) materijali 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Amon Ilakovac Goran Popara IST Nesačuvanje leptonskog broja u supersimetričnom modelu s modelom njihalice na niskoj skali 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Emil Tafra Jure Prološčić PF Električna otpornost kod anizotropnih materijala 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Krešimir Kumerički Marko Rupčić PFI Objektno-orijentirano sučelje za baze astronomskih objekata 12.02.2013.
Prof. dr. sc. Damir Veža Ivica Sertić PFI Upotreba Peltierovog elementa u diodnim laserima 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Ivica Smolić Ivan Sigmund IST Spinori u općoj teoriji relativnosti 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Maro Cvitan Krešimir Srkulj PFI Izrada interaktivnih zadataka iz programiranja 12.3.2013.

Dr. sc. Vito Despoja

suvoditelj: dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc

Krešimir Matija Stamać PFT Istraživanje površinskih elektronskih stanja na površini srebra (Ag-III) upotrebom AB INITIO metode 11.10.2011.
Prof. dr. sc. Vladimir Paar Tomislav Starčić PMF Prostor i vrijeme teorije relativnosti u školskoj nastavi 14.9.2010.

Dr. sc. Ivica Živković

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Damir Bosnar

Veronika Sunko IST Magnetska dinamika dvoslojnog manganita La1.4Sr1.6Mn2O7 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Maro Cvitan Tamara Štemberga IST Gravitacijski Chern-Simons članovi 11.3.2014.

Dr. sc. Nazif Demoli

Suvoditeljica: Dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc

Renata Tartaglia PFT Određivanje rezonantnih modova titranja plohe krutog tijela primjenom vremenski usrednjene digitalne holografije 12.3.2013.
Prof. dr. sc. Denis Sunko Žarko Tomičić DIF-TH Fizički procesi u električnom otporu 4.12.2012.

Dr. sc. Robert Pezer

Suvoditelj: Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Ivica Trtinjak PFI Termodinamika integrirajućih plinova 11.3.2014.

Dr. sc. Anđelo Samsarov

Suvoditelj: Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Nikola Uzelac PFI Diracov oscilator i kvantni Hallov efekt 8.4.2014.
Dr. sc. Davorin Sudac
Suvoditelj:
prof. dr. sc. Damir Bosnar
Gregor Vrcelj PFI Detekcija eksploziva pomoću nuklearnih analitičkih metoda 13.03.2012.
Prof. dr. sc. Damir Veža Melani Zlojtro PF Lummer-Gehrckeov interferometar 11.3.2014.
Prof.dr.sc.Krešimir Pavlovski Nikola Živković IST Određivanje udaljenosti Galaksije M33 pomoću dvojnog sustava zvijezda  

 


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu