Diplomski radovi u tijeku

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
3671

Diplomski radovi u tijeku

 

Mentor student/ica Smjer Naslov Datum odobrenja
Izv. prof. dr.sc. Nenad Pavin Ivana Ban IST Uloga pivotiranja mikrotubula u formiranju diobenog vretena 8.3.2016
Izv. prof. dr. sc. Mario Basletić Marko Barbančić PFI Računalo u eksperimentu 8.3.2016.
Izv. prof. dr. sc. Vernesa Smolčić i Dr. sc. Peter Capak Ivana Barišić IST Accurate Measurements of the Dust Properties in the 1 Billion Year Old Universe = Precizna mjerenja svojstava prašine galaksija u svemiru starom 1 milijardu godina 8.3.2016.

Dr. sc. Maja Buljan

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Lovro Basioli IST Istraživanje solarnih ćelija baziranih na samouređenim Ge kvantnim točkama u staklu 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Ivica Smolić Suzana Bedić IST Kosa crnih rupa 8.3.2016.
Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan Mihovil Bosnar IST Fotoničke strukture, propagacija svjetlosti, topološki efekti 8.3.2016.

Dr. sc. Damir Aumiler

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Julio Car IST Stabilizacija optičkog frekventnog češlja 12.4.2016.
Izv. prof. dr. sc. Darko Androić Tomislav Cvitković PFI Elektromagnetski valovi; njihov koncept i vizualizacija u nastavi fizike 8.3.2016.
Prof. dr. sc. Nils Paar Roman Divjak PF Nukleosinteza elemenata težih od željeza 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Martina Ferk PFK Demonstracijski pokusi u nastavi fizike 8.3.2016.
Dr. sc. Ana Sušac, v. pred. Darko Fras PF Pokusi iz termodinamike u interaktivnoj nastavi fizike 8.3.2016.

Dr. sc. Tihomir Surić

suvoditelj:

prof. dr. sc. Mirko Planinić

Dragan Gomerčić PF Modeli emisije visokoenergetskih gama-zraka u relativističkim mlazovima aktivnih galaktičkih jezgara 08.12.2009.

Dr. sc. Nazif Demoli

Suvoditelj: izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Victor Grahek PFI Analiza modova titranja tijela gitare metodom vremenski usrednjene digitalne holografije 8.3.2016.

Dr. sc. Larisa Jonke

Suvoditelj: prof. dr. sc. Denis Sunko

Clay James Grewcoe IST Poopćene baždarne teorije 8.3.2016.
Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin Eva Hrabrić PF Uloga vezivnih proteina i pivotiranja mikrotubula u formiranju paralelnih svežnjeva mikrotubula 8.3.2016.
Prof. dr. sc. Damir Veža Kristina Hrastić PF Helij-neonski laser 8.3.2016.

Dr. sc. Antonio Šiber

Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Pavin

Marko Hutinski PFI Usporedba zrcaljenja na paraboličnim i sfernim zrcalima i značenje paraksijalne aproksimacije u geometrijskoj optici 12.3.2013.

Prof. Dr. N. Semmar

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Veža

Josip Augustin Janeš IST Laser Induced Periodic Surface Structures (LIPSS) on Polymer Thin Films = Laserom inducirane periodične površinske strukture na tankim polimerskim filmovima 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Iva Jarec PFI Matematičko modeliranje raspodjela veličina čestica određenih visoko-razlučivom transmisijskom elektronskom mkroskopijom 9.9.2014
Doc. dr. sc. Nikola Poljak Marko Jerčić IST Reprodukcija i izučavanje fenomena grebena ("ridge") u korelacijama dviju čestica na ALICE detektoru 8.3.2016.

Dr. sc. Nikša Krstulović

Suvoditelj: dr. sc. Maja Planinić, v. pred.

Andrea Jurov PF Hladnom plazmom potpomognuta laserska sinteza nanočestica u tekućinama i primjene 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Damir Pajić Matija Kalanj IST Magnetsko i električno ponašanje organometalnog perovskitnog multiferoika 8.3.2016.

Dr. sc. Vinko Zlatić

Suvoditelj: izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Šimun Karačić PFI Ansambli težinskih mreža 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Matija Karašić PF Rješavanje fizikalnih problema pomoću programskog jezika Julia 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Natalija Karlović PF Istraživanje utjecaja dinamike molekularnih motora pri osciliaciji jezgre 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Maro Cvitan Ivica Kičić IST Numerički pristup gravitaciji 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Dora Krovina PFK Demonstracijski pokusi u nastavi fizike: mehanika fluida 3.11.2015.

Prof. Dr. Tobias J. Osborne

Suvoditelj: doc. dr. sc. Davor Horvatić

Ivana Kurečić IST Topological Order in Quantum Spin Systems = Topološko uređenje u kvantnim spinskim sustavima 12.4.2016.
Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan Katja Kustura IST Osnovno stanje i slobodna ekspanzija anyona 8.3.2016.
Dr. Maja Planinić, v. pred. Ivana Kuzmić PF Učeničko razumijevanje čestične građe tvari u osnovnoj školi 3.11.2015.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Ivan Kvastek PFI Implementacije bazičnih algebarskih rutina u jezicima visoke razine 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Domagoj Leljak IST Efektivni model gluonske materije na konačnoj temperaturi 8.3.2016.
Prof. dr. sc. Damir Veža Domagoj Lučić PF Međunarodni sustav jedinica i uloga metrologije u njegovom razvoju 12.4.2016.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Marin Luketić PF Obrada rezultata mjerenja pomoću programskog jezika R 8.4.2014.
Doc. dr. sc. Selma Supek Luka Luketin IST Neuromagnetsko istraživanje najranijih učinaka prostorne vidne pažnje 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Ivor Madžar PFI Dinamički modeli filotaksije 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Amon Ilakovac Marija Mađor-Božinović IST Renormalizacijska grupa 8.3.2016.

Prof. dr. sc. Boris Podobnik

Suvoditelj: Dr. sc. Maja Planinić, v. pred.

Marko Malenica PF Teorija katastrofe 7.4.2015.
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Ines Markulin IST Prilagodba parametara modela na dinamička svojstva jezgara 8.3.2016
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Marko Martinčić PFI Multimedijalni elementi u nastavi fizike: specijalna relativnost 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Damir Bosnar Karolina Matejak PFI Mjerenje energije gama zraka kod raspada pozitronija CeBr3 detektorima 8.3.2016.
Dr. sc. Mario Stipčević Davor Milevoj DIF-TH Utjecaj gama zraka na detektor fotona 10.09.2013
Doc. dr. sc. Željko Skoko Stipe Modrić PFT Difrakcija rendgenskih zraka u kristalnoj tvari 8.3.2016.

Dr. sc. Zdravko Siketić

Suvoditelj: dr. sc. Maja Planinić, v. pred.

Nevena Obajdin PF Provjera mjernih udarnih presjeka za 12C(p,p)12C, 16O(p,p)16O i natSi(p,p)natSi reakcije 8.3.2016.
Prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski Luka Oskoruš PF Dinamička masa ekstrasolarnih planeta 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Ivica Smolić Mateo Paulišić IST Prostorno-vremenski singulariteti 8.3.2016.

Dr. sc. Blaženka Melić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Denis Sunko

Anđelo Percan IST Higgsov mehanizam u standardnom modelu i izvan njega 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Jerko Perić PFI Terenska nastava fizike 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Petar Pervan PFT Studija L-piroglutamatne kiseline i rasvjetljavanje termoodskočnog efekta 14.10.2015.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Vesna Podgajski PF Terenska nastava fizike 8.3.2016.

Dr. sc. Saša Ceci

Suvoditelj: dr. sc. Maja Planinić, v. pred.

Eva Poljak PF Temeljna svojstva kratkoživućih čestica 12.4.2016.
Izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović Ivan Pranjić PFI Programski paket Astropy 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Nikola Poljak Fabijan Prević PFI Dopplerov efekt u ubrzanom sustavu i određivanje ubrzanja izvora zvuka 8.3.2016.

Dr. sc. Marko Kralj

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Borna Radatović IST Sklopovi bazirani na slojevitim 2D materijalima i njihovim heterostrukturama 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Goran Radonić PFI Prirodni nuklearni reaktori 10.3.2015.
Dr. sc. Ana Sušac, v. pred. Marta Ravnjak PF Pokusi s priborom od priručnog materijala u nastavi fizike 3.11.2015.
Dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc, v. pred. Maja Rogić PFT Izrada eksperimentalnog postava za nastavu fizike 14.10.2014.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Antonija Sopina PFT Koncept elektromotorne sile u nastavi fizike 8.3.2016.

Dr. sc. Vito Despoja

suvoditelj: dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc

Krešimir Matija Stamać PFT Istraživanje površinskih elektronskih stanja na površini srebra (Ag-III) upotrebom AB INITIO metode 11.10.2011.
Prof. dr. sc. Vladimir Paar Tomislav Starčić PMF Prostor i vrijeme teorije relativnosti u školskoj nastavi 14.9.2010.
Doc. dr. sc. Mihael Makek Pavla Šenjug IST Demonstracijski uređaj za mjerenje polarizacije gama zračenja 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Ivica Smolić Barbara Šoda IST Termodinamika i simetrije u okolini horizonata crnih rupa 8.3.2016.
Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan Antonio Štrkalj IST Anyoni 8.3.2016.
Izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović Alen Šterpin PFI Priprema meteoroloških prognostičkih karata u programskom jeziku Python 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Marinko Jablan Marija Todorić IST Nelinearna plazmonika u grafenu 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Maro Cvitan Nikola Tomašević IST Podudaranje fizike crnih rupa i fizike fluida 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Danko Radić Kristina Tomić PFK Učinci magnetskog polja na jednoelektronski spektar dvodimenzionalnog elektronskog plina 8.3.2016.

Dr. sc. Marija Majer

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Paula Tomić IST Mjerenja perifernih doza za različite kolimatore gama noža 8.3.2016.

Dr. sc. Robert Pezer

Suvoditelj: Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Ivica Trtinjak PFI Termodinamika interagirajućih plinova 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Marija Turković IST Oscilacije kinetohora u metafazi 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Jurica Vratarić PF Interaktivni e-udžbenik - primjer kristalnih sustava 13.10.2015.
Prof. dr. sc. Damir Veža Stela Vugrinčić PF Poluvodički laseri i primjene 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Nikola Poljak Tomislav Žarko PFI Eksperimentalno određivanje stupnja polarizacije i Brewsterov kut 10.3.2015.