Diplomski radovi u tijeku

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
4218

Diplomski radovi u tijeku

 

Mentor student/ica Smjer Naslov Datum odobrenja
Izv. prof. dr. sc. Mario Basletić Marko Barbančić PFI Računalo u eksperimentu 8.3.2016.

Dr. sc. Damir Aumiler

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Julio Car IST Stabilizacija optičkog frekventnog češlja 12.4.2016.
Prof. dr. sc. Nils Paar Roman Divjak PF Nukleosinteza elemenata težih od željeza 8.3.2016.
Dr. sc. Ana Sušac, v. pred. Darko Fras PF Pokusi iz termodinamike u interaktivnoj nastavi fizike 8.3.2016.

Dr. sc. Tihomir Surić

suvoditelj:

prof. dr. sc. Mirko Planinić

Dragan Gomerčić PF Modeli emisije visokoenergetskih gama-zraka u relativističkim mlazovima aktivnih galaktičkih jezgara 08.12.2009.

Dr. sc. Nazif Demoli

Suvoditelj: izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Victor Grahek PFI Analiza modova titranja tijela gitare metodom vremenski usrednjene digitalne holografije 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Filip Husain PFI Upotreba Raspberry Pi računala u dizajnu demonstracijskih pokusa 4.10.2016.

Dr. sc. Antonio Šiber

Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Pavin

Marko Hutinski PFI Usporedba zrcaljenja na paraboličnim i sfernim zrcalima i značenje paraksijalne aproksimacije u geometrijskoj optici 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Iva Jarec PFI Matematičko modeliranje raspodjela veličina čestica određenih visoko-razlučivom transmisijskom elektronskom mkroskopijom 9.9.2014
Prof. dr. sc. Nenad Pavin Ivan Jelenić IST Teorija gubitka kromosoma u stanicama različite ploidije 8.11.2016.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Natalija Karlović PF Istraživanje utjecaja dinamike molekularnih motora pri osciliaciji jezgre 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Ivan Kvastek PFI Implementacije bazičnih algebarskih rutina u jezicima visoke razine 8.3.2016.
Prof. dr. sc. Damir Veža Domagoj Lučić PF Međunarodni sustav jedinica i uloga metrologije u njegovom razvoju 12.4.2016.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Marko Martinčić PFI Multimedijalni elementi u nastavi fizike: specijalna relativnost 11.3.2014.
Dr. sc. Mladen Prester Iva Matković PFT Vremenska relaksacija AC susceptibilnosti kao metode za istraživanje dinamike defekata u željezu i čelicima 4.10.2016
Dr. sc. Mario Stipčević Davor Milevoj DIF-TH Utjecaj gama zraka na detektor fotona 10.09.2013

Dr. sc. Blaženka Melić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Denis Sunko

Anđelo Percan IST Higgsov mehanizam u standardnom modelu i izvan njega 8.3.2016.

Dr. sc. Vibor Jelić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Mario Petričević IST Istraživanje epohe reionizacije svemira pomoću pozadinskog zračenja svemira u mikrovalnom području 8.11.2016.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Vesna Podgajski PF Terenska nastava fizike 8.3.2016.

Dr. sc. Saša Ceci

Suvoditelj: dr. sc. Maja Planinić, v. pred.

Eva Poljak PF Temeljna svojstva kratkoživućih čestica 12.4.2016.
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Goran Radonić PFI Prirodni nuklearni reaktori 10.3.2015.

Dr. sc. Mirta Herak

Suvoditelj: dr.sc. Maja Planinić, v. pred.

Željko Rapljenović PFT Antiferomagnetski uređeno stanje u sustavu spinskih tetramera SeCuO3 8.11.2016.

Dr. sc. Vito Despoja

suvoditelj: dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc

Krešimir Matija Stamać PFT Istraživanje površinskih elektronskih stanja na površini srebra (Ag-III) upotrebom AB INITIO metode 11.10.2011.
Prof. dr. sc. Vladimir Paar Tomislav Starčić PMF Prostor i vrijeme teorije relativnosti u školskoj nastavi 14.9.2010.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Marija Turković IST Oscilacije kinetohora u metafazi 8.3.2016.

Dr. sc. Tomislav Vuletić

Suvoditelj: dr. sc. Maja Planinić, v. pred.

Luka Vanjur PFT Nanopore 8.11.2016.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Jurica Vratarić PF Interaktivni e-udžbenik - primjer kristalnih sustava 13.10.2015.