Diplomski radovi u tijeku

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
3818

Diplomski radovi u tijeku

 

Mentor student/ica Smjer Naslov Datum odobrenja
Izv. prof. dr. sc. Mario Basletić Marko Barbančić PFI Računalo u eksperimentu 8.3.2016.

Dr. sc. Damir Aumiler

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Julio Car IST Stabilizacija optičkog frekventnog češlja 12.4.2016.
Prof. dr. sc. Nils Paar Roman Divjak PF Nukleosinteza elemenata težih od željeza 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Martina Ferk PFK Demonstracijski pokusi u nastavi fizike 8.3.2016.
Dr. sc. Ana Sušac, v. pred. Darko Fras PF Pokusi iz termodinamike u interaktivnoj nastavi fizike 8.3.2016.

Dr. sc. Tihomir Surić

suvoditelj:

prof. dr. sc. Mirko Planinić

Dragan Gomerčić PF Modeli emisije visokoenergetskih gama-zraka u relativističkim mlazovima aktivnih galaktičkih jezgara 08.12.2009.

Dr. sc. Nazif Demoli

Suvoditelj: izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Victor Grahek PFI Analiza modova titranja tijela gitare metodom vremenski usrednjene digitalne holografije 8.3.2016.
Prof. dr. sc. Damir Veža Kristina Hrastić PF Helij-neonski laser 8.3.2016.

Dr. sc. Antonio Šiber

Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Pavin

Marko Hutinski PFI Usporedba zrcaljenja na paraboličnim i sfernim zrcalima i značenje paraksijalne aproksimacije u geometrijskoj optici 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Iva Jarec PFI Matematičko modeliranje raspodjela veličina čestica određenih visoko-razlučivom transmisijskom elektronskom mkroskopijom 9.9.2014
Doc. dr. sc. Damir Pajić Matija Kalanj IST Magnetsko i električno ponašanje organometalnog perovskitnog multiferoika 8.3.2016.

Dr. sc. Vinko Zlatić

Suvoditelj: izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Šimun Karačić PFI Ansambli težinskih mreža 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Natalija Karlović PF Istraživanje utjecaja dinamike molekularnih motora pri osciliaciji jezgre 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Ivan Kvastek PFI Implementacije bazičnih algebarskih rutina u jezicima visoke razine 8.3.2016.
Prof. dr. sc. Damir Veža Domagoj Lučić PF Međunarodni sustav jedinica i uloga metrologije u njegovom razvoju 12.4.2016.
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Ines Markulin IST Prilagodba parametara modela na dinamička svojstva jezgara 8.3.2016
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Marko Martinčić PFI Multimedijalni elementi u nastavi fizike: specijalna relativnost 11.3.2014.
Prof. dr. sc. Damir Bosnar Karolina Matejak PFI Mjerenje energije gama zraka kod raspada pozitronija CeBr3 detektorima 8.3.2016.
Dr. sc. Mario Stipčević Davor Milevoj DIF-TH Utjecaj gama zraka na detektor fotona 10.09.2013
Prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski Luka Oskoruš PF Dinamička masa ekstrasolarnih planeta 8.3.2016.

Dr. sc. Blaženka Melić

Suvoditelj: prof. dr. sc. Denis Sunko

Anđelo Percan IST Higgsov mehanizam u standardnom modelu i izvan njega 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Jerko Perić PFI Terenska nastava fizike 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Dalibor Paar Vesna Podgajski PF Terenska nastava fizike 8.3.2016.

Dr. sc. Saša Ceci

Suvoditelj: dr. sc. Maja Planinić, v. pred.

Eva Poljak PF Temeljna svojstva kratkoživućih čestica 12.4.2016.
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Goran Radonić PFI Prirodni nuklearni reaktori 10.3.2015.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Antonija Sopina PFT Koncept elektromotorne sile u nastavi fizike 8.3.2016.

Dr. sc. Vito Despoja

suvoditelj: dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc

Krešimir Matija Stamać PFT Istraživanje površinskih elektronskih stanja na površini srebra (Ag-III) upotrebom AB INITIO metode 11.10.2011.
Prof. dr. sc. Vladimir Paar Tomislav Starčić PMF Prostor i vrijeme teorije relativnosti u školskoj nastavi 14.9.2010.

Dr. sc. Marija Majer

Suvoditelj: prof. dr. sc. Damir Bosnar

Paula Tomić IST Mjerenja perifernih doza za različite kolimatore gama noža 8.3.2016.

Dr. sc. Robert Pezer

Suvoditelj: Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Ivica Trtinjak PFI Termodinamika interagirajućih plinova 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Marija Turković IST Oscilacije kinetohora u metafazi 8.3.2016.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Jurica Vratarić PF Interaktivni e-udžbenik - primjer kristalnih sustava 13.10.2015.