Diplomski radovi u tijeku

 

Mentor student/ica Smjer Naslov Datum odobrenja
Doc. dr. sc. Mihael Makek Ivan Brešić PFT Primjena digitalnog procesuiranja signala u koincidentnim mjerenjima s LSO scintilacijskim detektorima 12.3.2013.

Dr. sc. Tihomir Surić

suvoditelj:

prof. dr. sc. Mirko Planinić

Dragan Gomerčić PF Modeli emisije visokoenergetskih gama-zraka u relativističkim mlazovima aktivnih galaktičkih jezgara 08.12.2009.

Dr. sc. Antonio Šiber

Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Pavin

Marko Hutinski PFI Usporedba zrcaljenja na paraboličnim i sfernim zrcalima i značenje paraksijalne aproksimacije u geometrijskoj optici 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Željko Skoko Iva Jarec PFI Matematičko modeliranje raspodjela veličina čestica određenih visoko-razlučivom transmisijskom elektronskom mkroskopijom 9.9.2014
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Natalija Karlović PF Istraživanje utjecaja dinamike molekularnih motora pri osciliaciji jezgre 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Davor Horvatić Marin Luketić PF Obrada rezultata mjerenja pomoću programskog jezika R 8.4.2014.
Doc. dr. sc. Matko Glunčić Ivor Madžar PFI Dinamički modeli filotaksije 11.3.2014.

Prof. dr. sc. Boris Podobnik

Suvoditelj: Dr. sc. Maja Planinić

Marko Malenica PF Teorija katastrofe 12.3.2013.
Doc. dr. sc. Vernesa Smolčić Dinko Milaković IST Astrofizičke značajke iz optičke spektroskopije kvazara 11.3.2014.
Dr. sc. Mario Stipčević Davor Milevoj DIF-TH Utjecaj gama zraka na detektor fotona 10.09.2013
Doc. dr. sc. Tomislav Marketin Jelena Petković DIF-TH Određivanje spektra antineutrina iz ß-raspada 9.9.2014.

Dr. sc. Marko Kralj

Suvoditelj: Prof. dr. sc. Denis Sunko

Borna Pielić IST Dvodimenzionalni materijali nakon grafena 11.3.2014.
Doc. dr. sc. Emil Tafra Jure Prološčić PF Električna otpornost kod anizotropnih materijala 11.3.2014.

Dr. sc. Vito Despoja

suvoditelj: dr. sc. Gorjana Jerbić-Zorc

Krešimir Matija Stamać PFT Istraživanje površinskih elektronskih stanja na površini srebra (Ag-III) upotrebom AB INITIO metode 11.10.2011.
Prof. dr. sc. Vladimir Paar Tomislav Starčić PMF Prostor i vrijeme teorije relativnosti u školskoj nastavi 14.9.2010.
Doc. dr. sc. Tihomir Vukelja Dina Subašić PF Einstein i kvant svijetlosti 9.9.2014.

Dr. sc. Robert Pezer

Suvoditelj: Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin

Ivica Trtinjak PFI Termodinamika interagirajućih plinova 11.3.2014.
Prof.dr.sc.Krešimir Pavlovski Nikola Živković IST Određivanje udaljenosti Galaksije M33 pomoću dvojnog sustava zvijezda  

 


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu