Ispiti (4. izlazak)

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Izlazak na ispit 4. put

UKOLIKO STUDENT IZLAZI 4. PUT NA ISPIT IZ PREDMETA UPISANOG U ODREĐENOM NASTAVNOM CIKLUSU, PRISTUPA ISPITU PRED ISPITNIM POVJERENSTVOM. U TOM SLUČAJU STUDENT JE OBVEZAN ISPIT PRIJAVITI U STUDENTSKOJ REFERADI. ČETVRTI IZLAZAK NA ISPIT PRED POVJERENSTVOM EVIDENTIRA SE ŽIGOM UZ DOTIČNI PREDMET I IMENUJE SE ISPITNO POVJERENSTVO. NAKON TOGA STUDENT PRIJAVLJUJE ISPIT PUTEM STUDOMATA. STUDENT KOJI U DVA IZLASKA NA ISPIT PRED POVJERENSTVOM (4+4) NE POLOŽI ISPIT GUBI PRAVO STUDIJA NA TOM STUDIJSKOM PROGRAMU (pogledajte zapisnik sjednice Senata Sveučilišta str 17.).