POSEBNE ODLUKE

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

FIZIČKI ODSJEK

Bijenička 32, Zagreb

 

URBROJ: 251-58-302-11-448

Zagreb, 7. lipnja 2011.

 

Vijeće Fizičkog odsjeka i Vijeće Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na zajedničkoj sjednici održanoj 10. svibnja 2011. godine, donijeli su 

 

O D L U K U

 

Prihvaćen je prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija fizike sa sastanka održanog 8. travnja 2011. da se na poslijediplomskom doktorskom studiju fizike po programu odobrenom 2009/2010. godine, mijenja nastavni plan.


Sadržaj odluke

 

webmaster FO

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
FIZIČKI ODSJEK
Bijenička 32, Zagreb
 
URBROJ: 251-58-302-11-447
Zagreb, 7. lipnja 2011.
 
Vijeće Fizičkog odsjeka i Vijeće Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na zajedničkoj sjednici održanoj 10. svibnja 2011. godine, donijeli su 
 
O D L U K U
 
Prihvaćen je prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija fizike sa sastanka održanog 8. travnja 2011. da studenti upisani na poslijediplomski doktorski studij fizike koji studiraju po programu odobrenom 2009/2010. godine u 3. godini studija upisuju dva seminara. Seminar, koji je u programu naveden kao seminar iz šireg područja, nosi 16 ECTS bodova. Drugi seminar je javna obrana teme doktorskog rada i nosi 16 ECTS bodova.
 
Pročelnik Fizičkog odsjeka
Prof. dr. sc. Denis Sunko
webmaster FO

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
FIZIČKI ODSJEK
Bijenička 32, Zagreb
 
URBROJ: 251-58-302-11-446
Zagreb, 7. lipnja 2011.
 
Vijeće Fizičkog odsjeka i Vijeće Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na zajedničkoj sjednici održanoj 10. svibnja 2011. godine, donijeli su 
 
O D L U K U
 
Prihvaćen je prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija fizike sa sastanka održanog 8. travnja 2011. da studenti na poslijediplomskom doktorskom studiju fizike koji studiraju po programu odobrenom 2009/2010. godine, u 2. godini studija upisuju izborne kolegije s opterećenjem od 8 ECTS bodova, tako da ukupan zbroj ECTS bodova kolegija 1. i 2. godine iznosi 68.
 
Pročelnik Fizičkog odsjeka
Prof. dr. sc. Denis Sunko
webmaster FO

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
FIZIČKI ODSJEK
Bijenička 32, Zagreb
 
URBROJ: 251-58-302-11-445
Zagreb, 7. lipnja 2011.
 
Vijeće Fizičkog odsjeka i Vijeće Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na zajedničkoj sjednici održanoj 10. svibnja 2011. godine, donijeli su 
 
O D L U K U
 
Prihvaćen je prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija fizike sa sastanka održanog 8. travnja 2011. da na doktorskom studiju fizike, smjer Geofizika, obvezni kolegij "Analiza podataka u geofizici" ne mora biti položen za upis 2. godine studija.
 
Pročelnik Fizičkog odsjeka
Prof. dr. sc. Denis Sunko
 
webmaster FO

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
FIZIČKI ODSJEK
Bijenička 32, Zagreb
 
URBROJ: 251-58-302-11-442
Zagreb, 7. lipnja 2011.
 
Vijeće Fizičkog odsjeka i Vijeće Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na zajedničkoj sjednici održanoj 10. svibnja 2011. godine, donijeli su 
 
O D L U K U
 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija fizike sa sastanka održanog 9. svibnja 2011. prihvaćeno je podešavanje procedure za pisanje i obranu doktorskih disertacija na engleskom jeziku u skladu s novim pravilima Sveučilišta u Zagrebu:
 
1) Pristupnici koji će doktorsku disertaciju pisati na engleskom jeziku trebaju
              imati prilikom prijave teme popunjene obrasce  Dr. sc. 01, Dr. sc. 02. i Dr.
              sc. 03. i na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku.
          2) Nije potrebna potvrda stranog člana povjerenstva da dolazi na obranu.
          3) Prilikom pisanja doktorske disertacije na engleskom jeziku, naslov 
              disertacije se piše prvo na engleskom jeziku, pa na hrvatskom jeziku.
          4) Prilikom prijave teme studenti doktorskog studija predaju Vijeću 
              poslijediplomskog doktorskog studija fizike obrazloženu zamolbu za
              pisanje rada na engleskom jeziku.
          5) Pristupnici moraju napisati na hrvatskom jeziku prošireni sažetak po
               poglavljima (cca 20 % opsega originalne disertacije). Sažetak mora biti
               uključen u rad. 
 
Pročelnik Fizičkog odsjeka
Prof. dr. sc. Denis Sunko
webmaster FO

URBROJ: 251-58-301-10-314  Zagreb, 23. travnja 2010.

 
1. U prvoj godini studija upisuju se obvezni i zborni predmeti koji nose barem 60 ECTS bodova.
 
2. Seminar koji se upisuje u prvoj godini studija donosi 10 ECTS bodova.
 
3. Tijekom druge i treće godine upisuju se dodatni izborni kolegiji koji donose do 20 ECTS bodova
 
4. Doktorski seminar u trećoj godini studija donosi 20 ECTS bodova.
 
Voditelj PDS-Fizika: Prof.dr.sc. Slaven Barišić              O.d. pročenika FO: Prof.dr.sc. Antonije Dulčić
 
 
webmaster FO

URBROJ: 251-58-302-10-246  Zagreb, 7. travnja 2010.

 
1. Studenti koji su se prethodnih godina upisali u prvu godinu poslijediplomskog doktorskog studija mogu se bez odlaganja upisati u drugu godinu s time da ponovo upisuju sve nepoložene kolegije iz prve godine.
 
2. Za upis u treću godinu studija potrebno je položiti ispite koji ukupno nose bare 60 ECTS bodova.
 
3. Nakon upisa u treću godinu studija, student može održati doktorski seminar u dogovoru s voditeljem smjera i prijaviti temu doktorske disertacije.
 
Voditelj PDS-Fizika: Prof.dr.sc. Slaven Barišić              O.d. pročenika FO: Prof.dr.sc. Antonije Dulčić
webmaster FO

26.12.2010. u 17:23
Uređeno: 26.12.2010. u 17:24

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu