Ured za studente

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
21126

Obavijesti

Rezultate razredbenog postupka za upis na diplomski sveučilišni studij Fizika - geofizika

možete pronaći na stranicama Geofizičkog odsjeka.

Autor: Marko Hum
Uvodno predavanje za studente...

Drage studentice i studenti FO-a,

uvodno predavanje za studente 1. godine održat će se 30. rujna 2016. godine u dvorani F08 u 10:00 sati!

Nastava počinje 3. listopada 2016. za sve smjerove i godine studija prema rasporedu koji je objavljen na mrežnim stranicama Odsjeka.

Autor: Marko Hum

 Senat  Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici, održanoj 11. rujna 2012. godine, donio Odluku o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu, zasnovanu na Odlukama Vlade RH. Skrećemo pažnju svim studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na PMF-u na iznos participacija u troškovima studija određen na sveučilišnoj razini, kao i na kritičnu granicu od 30 ECTS bodova koja se navodi u spomenutom dokumentu.

Autor: webmaster FO

URED ZA STUDENTE

Potražite nas na sljedećoj adresi:
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
 
Kontakt
telefon: 460 5518
faks: 468 0033
e-adresa: referada@phy.hr
 
Radno vrijeme: od 11.00 do 13.00       
 
Djelatnici:
Mirjana Matešić, dipl. ing.,
Irena Vukšić
Marko Hum
 

...


Repozitorij