Ured za studente

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

URED ZA STUDENTE

E-MAIL REFERADE:

referada@phy.hr

 

  RADNO VRIJEME

OD 11.00 DO 13.00

 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

FIZIČKI ODSJEK

BIJENIČKA CESTA 32

10000 ZAGREB

                 

DJELATNICI:

MIRJANA MATEŠIĆ, dipl. ing.

MARKO HUM

IRENA VUKŠIĆ

Tel: 460 5518

Faks: 468 0033

 


Obavijesti

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 3. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2015./16.

Autor: Marko Hum

 Senat  Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici, održanoj 11. rujna 2012. godine, donio Odluku o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu, zasnovanu na Odlukama Vlade RH. Skrećemo pažnju svim studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na PMF-u na iznos participacija u troškovima studija određen na sveučilišnoj razini, kao i na kritičnu granicu od 30 ECTS bodova koja se navodi u spomenutom dokumentu.

Autor: webmaster FO

...


Repozitorij