URED ZA STUDENTE

E-MAIL REFERADE:

referada@phy.hr

 
  Ured za studente

RADNO VRIJEME

OD 11.00 DO 13.00

 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

FIZIČKI ODSJEK

BIJENIČKA CESTA 32

10000 ZAGREB

                 

DJELATNICI:

MIRJANA MATEŠIĆ, dipl. ing.

JASMINKA MILOŠ

MARKO HUM

Tel: 460 5518

Faks: 468 0033

 


Obavijesti

Poštovane studentice i studenti 1. godine,

fizičari i fizičarke su došle na red za sistematski pregled. Više na postoje fiksni termini za svakog studenta/icu pojedinačno nego je dan raspored te se po želji upisujete u termine koji Vam odgovaraju. Raspored se nalazi u Uredu za studente (Referada).

Po danu je ponuđeno 14 termina za mladiće te 6 za djevojke. Krajnji rok za prijavu je 28.05.2014. Nakon toga se predbilježbe više neće preuzimati.

Molimo da se odazovete jer je sistematski obvezan za studente 1. godine.

Termini: od 2.7.2014. do 11.7.2014.

Sistematski pregled obavljat će se u školskoj ambulanti Siget, Avenija V. Holjevca 22, tel.: 6551-554, dr. med.Petra Kreković., med. ses. Ljuba Ćurić.

Na sistematski pregled ponijeti:

  1. indeks
  2. zdravstvenu iskaznicu
  3. povijest bolesti (ako imate)

Srdačan pozdrav!

Marko Hum

RASPORED PROMOCIJA STUDENATA...

Pošto je broj kandidata po promociji ograničen na 35 diplomanata sa svih odsjeka PMF-a, raspored će se raditi prema datumu diplomiranja i izvršenoj uplati.

ZA PROMOCIJU 28. OŽUJKA 2014. KOPIJU UPLATNICE TREBA DOSTAVITI U URED ZA STUDENTE DO 4. OŽUJKA 2014. KAKO BI SE ZNAO BROJ STUDENATA ZAINTERESIRANIH ZA PROMOCIJU RADI SLAGANJA GRUPA ZA ISTU!

Stoga se mole svi koji su diplomirali po bolonjskom programu da što prije uplate troškove za promociju i kopije uplata dostave u Ured za studente.

VIDI RASPORED PROMOCIJA

 

Marko Hum
[ Više... ]

 Senat  Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici, održanoj 11. rujna 2012. godine, donio Odluku o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu, zasnovanu na Odlukama Vlade RH. Koristeći opciju iz navedene Odluke, Prirodoslovno-matematički fakultet zadržao je u tekućoj akad. god. 2012./2013. dosadašnji sustav participacija. Međutim, u skladu s navedenom odlukom,  PMF će u idućoj, 2013./2014. akad. god. morati primijeniti novi, sveučilišni model. Skrećemo pažnju svim studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na PMF-u na novi, na sveučilišnoj razini određen iznos participacija u troškovima studija, kao i na kritičnu granicu od 30 ECTS bodova koja se navodi u spomenutom dokumentu.

webmaster FO

Repozitorij
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu