Next-generation nuclear energy density functionals

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
908

Općenite informacije o projektu NextG-EDF

Sažetak projekta

Ciljevi predloženog projekta su razvoj i primjena novog teorijskog pristupa, zasnovanog na teoriji energijskih funkcionala gustoće, koji omogućuje precizno modeliranje strukture kvantnih sustava na femtometarskoj skali, uključujući predviđanje svojstava egzotičnih femtosustava daleko od doline nuklearne stabilnosti koji još uvijek nisu dostupni u eksperimentima.

Predloženi projekt predstavlja teorijsko istraživanje koje povezuje nuklearnu fiziku i teoriju energijskih funkcionala gustoće. Ciljevi projekta uklučuju razvoj i primjenu univerzalnog mikroskopskog pristupa opisu i modeliranju egzotičnih kvantnih sustava na femtometarskoj skali, koji omogućuje uspostavljanje veze između kvantne kromodinamike i fenomenologije nuklearne fizike. U okviru predloženog projekta predviđen je teroijski opis strukture i spektroskopije superteških jezgara, a posebno precizan opis otoka stabilnosti.

Ključni element za precizno modeliranje strukture egzotičnih femtosistema, uključujući i one daleko od doline stabilnosti koji trenutno nisu dostupni u laboratorijima, su detaljne numeričke simulacije na distribuiranim i paralelnim računalnim sustavima. Stoga je u ovaj projekt uključena i važna komponenta razvoja efikasnih numeričkih algoritama i distribuiranih računalnih kodova prilagođenih modeliranju egzotičnih femtosistema.

 

Voditelj projekta:

dr. Vaia Prassa, poslijedoktorski istraživač

Zavod za teorijsku fiziku

Fizički odsjek

Prirdoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Predviđeno trajanje projekta: 1.5.2014. do 30.4. 2016.

 

 


Obavijesti

Repozitorij projekta NextG-EDF